Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Uudenmaan ELY-keskus puuttuu luvattomiin tienvarsimainoksiin

Tienvarsimainonta on maantielain nojalla pääsääntöisesti kiellettyä. Tienvarsimainoksella tarkoitetaan kuva- tai tekstimuotoista informaatiota, joka on tarkoitettu tienkäyttäjän nähtäväksi. Maantieltä luettavissa olevat mainokset tarvitsevat luvan ELY-keskukselta.

Uudenmaan ELY-keskus on aloittanut tienvarsimainosten poistokehotusten lähettämisen. Poistokehotuskirjeitä lähetetään sellaisista mainoksista, jotka maantielain 52 § mukaan tarvitsevat luvan, mutta joilla ei sellaista ole. Poistokehotuskirje osoitetaan mainostajalle tai maanomistajalle. Kirje sisältää tiedot kyseessä olevasta mainoksesta, sekä ohjeet ja yhteystiedot lisätietoja varten.

Tiealueella sijaitsevista mainoksista kirjeitä ei lähetetä lainkaan, vaan tienpitäjällä on oikeus poistaa mainokset välittömästi. Poistamisesta on mahdollista periä kustannuksia mainoksen asettajalta. Tiealueelle ei voi saada lupaa mainostamiseen.

Kehotuskirjeiden lähettäminen on aloitettu valtateillä, ja tulee jatkumaan koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Tienpitäjän velvollisuutena on varmistaa turvallinen ja selkeä liikkumisympäristö. Lisäksi tienpitäjää koskee tasapuolisuusvaatimus. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi laissa mainituin perustein myöntää mainokselle poikkeusluvan, mikäli se ei vaaranna liikenneturvallisuutta ja on ympäristön kanssa sopusoinnussa.


Lisätietoja antaa Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600, arkisin 9.00–15.00.

www.ely-keskus.fi/mainokset


Alueellista tietoa