Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 15,9 % - työttömiä työnhakijoita 29 020

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi (15,9 %) kuin vuosi sitten (15,0 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys nousi 967 hakijalla kesäkuun lopusta. Nousun myötä työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 29 023. Vuosi sitten työttömiä oli 27 349 eli vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 1 674 henkilöllä (6,1 %). Työttömyyden kasvu kuitenkin hieman laantui, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 7,0. Miesten työttömyys kasvoi nyt naisten työttömyyttä enemmän.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä nousi kesäkuun lopusta 75 henkilöllä. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna lomautettujen määrä nousi 373 henkilöllä. Lomautettuja oli nyt 1 919 ja vuosi sitten 1 546. Ennakkoilmoituksia heinäkuun lopun jälkeen mahdollisista uusista lomautettavista henkilöistä tuli TE-toimistoon 18, joista kaikki ovat Raahen seutukunnasta.

Koko maassa työttömänä oli heinäkuun lopussa 350 426 henkilöä (lisäys ed. vuodesta 10,0 %) ja työttömyysaste oli 13,4 %.

Uusia työpaikkoja lähes 350 enemmän kuin vuosi sitten

Heinäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 798 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 205.  Uusia työpaikkoja oli 346 (+18,6 %) enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työpaikkoja täyttyi 2 216 ja niistä 653 TE-toimiston hakijalla.

Heinäkuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 1 584, mikä on 73 paikkaa (+4,8 %) enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Avoinna oli määrällisesti eniten myyjien ja kauppiaiden (284), liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden (230), hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden (118) sekä palvelutyöntekijöiden (110) paikkoja.

Nuorisotakuun piiriin kuuluvien määrä nousi 215:llä kesäkuusta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella heinäkuun lopussa 5 571. Määrä on 171 enemmän kuin kesäkuun lopussa. Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä oli 6 037 ja heidän määränsä nousi kesäkuusta 215 hakijalla. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 284 henkilöllä (5,4 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta nousi myöskin ollen heinäkuun lopussa 27,9 % (koko maa: 19,2 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 161. Vuoden 2013 heinäkuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 608 työnhakijalla (8,0 %).

Ulkomaalaisten työttömyys laski vuodentakaisesta. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 194, mikä on 47 vähemmän kuin vuoden 2013 heinäkuussa (-3,8 %). EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli heinäkuun lopussa 231.

Työnhakijoita edelleen viime vuotta enemmän työllistymistä edistävissä palveluissa

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa 8 823 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden heinäkuusta 1 038 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (3 000), omaehtoisessa opiskelussa (1 956), työvoimakoulutuksessa (1 680) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (977).

Aktivointiaste nousi vuoden takaisesta ja oli heinäkuun lopussa 23,3 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 23,0 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rahoitusyksikkö:  rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rahoitusyksikkö:  tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla'-katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 23.9.2014

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot
 


Alueellista tietoa