Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tykölänjärven vedenlaatua parannetaan alumiiinikloridilla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) aloittaa torstaina 25.6. Tykölänjärvellä yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa veden laadun parantamisen aluminikloridilla. Touko- ja kesäkuussa Tykölänjärven pohjoisosassa ilmenneiden kalakuolemien seurauksena järven pohjoisosan rehevyys on ollut voimakasta, ja vedessä esiintyy paljon fosforia.  Mm. leviä lisäävän fosforin vähentämiseksi ja alapuolisen Suolahden vedenlaadun turvaamiseksi Pirkanmaan ELY-keskus on saanut hakemuksensa perusteella määräyksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta käsitellä Tykölänjärvestä Mallasveden Suolahteen lähtevää vettä alumiinikloridilla.

Alumiinikloridi on jätevedenpuhdistamoillakin käytössä oleva kemikaali, ja sitä on käytetty myös aiemmin vesistöjen rehevyyden vähentämiseen. Alumiini sitoo leville käyttökelpoisessa muodossa olevaa fosforia ja ne muodostavat yhdessä sakan. Tykölänjärvestä virtaavan veden mukana sakka kulkeutuu alapuoliseen Suolahteen, jossa se laskeutuu järven pohjukkaan. Kemikaali lisää veden happamuutta, ja annostelu tehdään siten, ettei happamuus laske alle 5,5:n.

Kemikalointi tehdään Tykölänjärven pohjoispäässä olevalla padolla, jonka kautta vesi virtaa Suolahteen. Veden bakteerimääriin kemikaloinnilla ei ole vaikutusta. Kemikalointi ei sinällään estä veden käyttöä, mutta vesi on hyvä silmämääräisesti tarkistaa ennen sen käyttöä mahdollisen sakan ja sinilevien varalta.

Vedenlaatua seurataan viikoittain

Kemikalointia jatketaan kunnes Tyköjänjärvestä lähtevän veden ravinteisuus on selvästi vähentynyt nykyisestä. Kemikaloinnin käytännön toteutuksesta vastaa Pälkäneen kunta. Vedenlaatua ja käsittelyn tehoa seurataan viikoittain padolla, Äimäläntien sillalla sekä Suolahdessa. Lisäksi kemikalointialueen alapuolella seurataan tiiviimmin veden happamuutta. 

Mahdollisista kemikalointiin liittyvistä vahingoista pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

Tieto lupapäätöksestä on nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Pälkäneen kunnan ja Valkeakosken kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla sekä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Heidi Heino, puh. 0295 036 325
Pälkäneen kunta: ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkanen p. 040 829 1178
Kangasalan kunta: terveystarkastaja Marjaana Kurvinen, puh. 050 330 2217


Alueellista tietoa