Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiesuunnitelmaa kantatien 52 parantamisesta Salon kohdalla esitellään yleisötilaisuudessa 6.5.2014 klo 18–20 Salon kaupungintalolla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii yhteistyössä Salon kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa Salon itäisestä ohikulkutiestä kantatiellä 52. Suunnittelutyön aikana on pidetty yksi esittely- ja keskustelutilaisuus helmikuussa 2014. Tilaisuudessa saadut palautteet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon suunnitelman laatimisessa. Hankkeen toisen esittelytilaisuuden ajankohta on 6. päivä toukokuuta 2014. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaratkaisuja ja otetaan vastaan palautetta. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu kesäkuun alussa 2014. Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä, mutta tavoitteena on, että toteutus voidaan aloittaa v. 2014 aikana.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 6.5.2014 klo 18–20 Salon kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Tehdaskatu 2, Salo. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet. Tilaisuudessa ovat paikalla Varsinais-Suomen ELYn, Salon kaupungin edustajat ja suunnittelijat.

Tiesuunnitelma on tarkentunut helmikuussa pidetyn yleisötilaisuuden jälkeen. Tilaisuudessa saadut palautteet on otettu huomioon suunnitelman laatimisessa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Alla on lueteltu keskeisimpiä tarkennuksia tiesuunnitelmaan.

  • Maantie 186 (Kiskontie) liitetään kantatiehen porrastettuna tasoliittymänä.
  • Karjaskylänkadun (ent. Muurlantie) ja Karjaskyläntien kohdille rakennetaan risteyssillat, joissa yksityistiet alittavat kantatien. Siltojen alikulkukorkeuksia on tarkennettu huomioiden liikennöintitarpeet ja yleissuunnitelmasta annetut muistutukset.
  • Kiskontie 186 käännetään Kirjolankadun päähän, johon suunnitellaan kiertoliittymä. Liittymän parantaminen on ensi vaiheessa toimivuuden kannalta mahdollista toteuttaa liikennevalo-ohjattuna nelihaaraliittymänä. Maantien 110 ja kantatien 52 (Somerontie) sekä maantien 110 ja maantien 2401 (Inkereentien) nykyisiä liikennevalo-ohjattuja nelihaaraliittymiä parannetaan huomioiden pääliikennevirran suunnan muutokset.
  • Välille Karjaskyläntie – mt 110 varataan kevyen liikenteen yhteys mahdollisesti myöhemmin toteutusta varten.

Tarkempi kuvaus hankkeen sisällöstä löytyy hankkeen nettisivuilta.

Tiesuunnitelman laatimisprosessi

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu tammikuussa 2014 ja tavoitteena on, että se valmistuu kesäkuun alussa 2014. Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana on pidetty yksi esittely- ja keskustelutilaisuus helmikuussa 2014. Tilaisuudessa saadut palautteet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon suunnitelman laatimisessa. Hankkeen toisen esittelytilaisuuden ajankohta on 6. päivä toukokuuta 2014. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaratkaisuja ja otetaan vastaan palautetta. Valmistumisen jälkeen tiesuunnitelma lähetetään maantielainmukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikennevirasto tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus voidaan aloittaa vuoden 2014 aikana. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Lisätietoja

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektivastaava Timo Bäcklund, p. 029 502 2782  

- suunnitelmaa laativa Sito Oy, projektipäällikkö Martti Kokoi, p. 020 747 6732

                     

 


Alueellista tietoa