Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tienvarsipuuston raivauksella parannetaan maantien 130 liikenneturvallisuutta Lempäälässä ja Valkeakoskella (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) teettää maantien 130 varrella tienvarsipuuston ja -kasvillisuuden raivauksia. Raivaustyössä poistetaan tie-, suoja- ja näkemäalueilta liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta. Raivauksia tehdään maantiellä 130 Lempäälän Marjamäen ja Valkeakosken Jutikkalan välisellä alueella. Raivausten avulla parannetaan maantien liikenneturvallisuutta erityisesti hirvivaara-alueilla. Samassa yhteydessä korjataan myös tiejakson riista-aitaa.

Liikenneturvallisuutta parannetaan poistamalla tiealueelta törmäystilanteissa vaaralliset runkopuut ja harventamalla suoja-alueiden kasvillisuutta sekä nostamalla runkopuiden oksakorkeutta karsimalla noin kolmeen metriin. Tavoitteena on poistaa hirvien ja peurojen suosimat piiloutumistiheiköt tien varresta ja parantaa samalla eläinten näkyvyyttä autoilijoille.

Puustoa ja kasvillisuutta raivataan maantien suoja-alueella, joka ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta. Rauhoitettuja tai istutettuja puita ja pensaita ei raivata. Pihojen tai talouskeskuksien kohdalla kasvavasta suojapuustosta poistetaan ainoastaan tiealueelle kaatumisvaarassa olevat puut. Tiealueen puusto jää tienpitäjälle eli ELY-keskukselle. Tiealueen ulkopuolella eli suoja-alueella raivattava kasvillisuus, pienpuusto sekä niin sanottu rajapuusto, jätetään hajautettuna maastoon.

Raivaustyötä tehdään kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Raivaustyön toteuttaa pääurakoitsijana JSW Viherhoito Oy.

Lisätietoja:

  • Urakan valvojakonsultti: Viherlaatu, Karl Bromberg, puh. 0400 333 781
  • Tilaaja: Pirkanmaan ELY -keskus, aluevastaava Heikki Toivonen puh. 0295 036 306

Alueellista tietoa