Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Strömman kiinteälle sillalle varasiltayhteys helpottamaan painorajoituksen aiheuttamia ongelmia kuljetuksille (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Strömman kiinteälle sillalle maantiellä 183 jouduttiin asettamaan painorajoitus ja ohjaamaan liikenne yhdelle kaistalle sillan huonokuntoisuuden vuoksi. Sillan kansi uusitaan mahdollisimman nopeasti, mutta painorajoitus on aiheuttanut merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille. Tilannetta helpottamaan rakennetaankin sillan eteläpuolelle väliaikainen varasiltayhteys, jolla ei ole painorajoitusta. Varasiltayhteys pyritään saamaan liikenteelle loppusyksyllä.

Strömman kiinteä silta on ollut erityistarkkailussa, jonka vuoksi sille tehtiin laajempi erikoistarkastus kesällä. Sillassa on käytetty v. 1969 KA-jännemenetelmää, jossa on havaittu ongelmia jänteiden kestävyydessä. Tarkastuksen raportti valmistui lokakuun alussa. Tehty tarkastus osoitti sillan olevan oletettua huonommassa kunnossa. Yhdessä sillan jännekaapelissa havaittiin särö. Jännekaapelit vaikuttavat oleellisesti sillan kantavuuteen. Sillassa on jänneputkia yhteensä 18 kappaletta. Varotoimenpiteenä Strömman kiinteälle sillalle jouduttiin asettamaan heti painorajoitus ja liikenne rajoitettiin kulkemaan yhdellä ajokaistalla sillan keskellä.

Ajoneuvon suurin sallittu massa on 30 tonnia ja ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on 50 tonnia. Sillan päihin on asetettu väistämisvelvollisuus kohdattaessa -liikennemerkit. Haluamme näillä toimenpiteillä varmistaa sillan turvallisen käytön. Kevytliikenne voi käyttää siltaa normaalisti. Raskaan liikenteen tulee kiertää siltapaikka maantien 181 tai kantatien 52 kautta maantielle 110. Raskaan liikenteen tule huomioida myös, että maantiellä 1835 on Kokkilan lossi, jossa on tällä hetkellä 60 tonnin painorajoitus.

Painorajoituksesta on kuitenkin aiheutunut elinkeinoelämän kuljetuksille merkittävää haittaa, joten sillan eteläpuolelle rakennetaan väliaikainen varasiltayhteys, jolla ei ole painorajoitusta. Varasilta on yksikaistainen ja siihen tulee liikennevalo-ohjaus. Väliaikainen varasiltayhteys pyritään saamaan liikenteelle marras-joulukuun taitteessa. 

Uuden sillan kannen suunnittelu aloitettiin jo kesällä, jolloin saatiin alustavia arvioita sillan huonosta kunnosta. Rakennussuunnitelma valmistuu loppuvuodesta ja uusiminen aloitetaan alkuvuodesta. Tavoitteena on, että uusi sillan kansi valmistuu ensi kesän aikana.

Maantiellä 183 oleva Strömman kiinteä silta yhdistää Salon ja Kemiönsaaren kunnat. Silta on ainoa tieyhteys saaristosta mantereelle idän suuntaan.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596


Alueellista tietoa