Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Simoniemen ja Simonkylän maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmasta kuullaan kyläläisiä (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää yhdessä Simon kunnan kanssa kuulemistilaisuuden Simonkylän nuorisoseuratalolla torstaina 22.5 klo 18.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus kommentoida vielä kerran Simoniemen ja Simonkylän alueelle laadittua maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa ennen julkaisun painoa. Lisäksi keskustellaan luonnonsuojelulain 32§:n mukaisen maisemanhoitoalueen perustamisesta. ELY-keskus esittelee maisemanhoitoon ja rakennusperinnön kunnostukseen saatavia rahoitusmuotoja. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kyläläisten lisäksi kaikki maisemanhoidosta kiinnostuneet.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma on yhdessä kyläläisten kanssa tehty kartoitus, jossa on pohdittu maiseman arvokohteita, havainnollistettu maisemassa tapahtuneita muutoksia ja inventoitu tärkeimmät hoidon tarpeessa olevat kohteet. Suunnitelman tavoitteena on innostaa asukkaita omaehtoiseen maisemanhoitoon ja kannustaa hakemaan taloudellista tukea maisemanhoitoon ja rakennusten kunnostukseen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta on pyydetty lausunnot paikallisilta ja maakunnallisilta toimijoilta huhtikuussa 2014. Suunnitelma on luettavissa osoitteessa:

ja Simon kunnan sivuilla osoitteessa:

Lisäksi suunnitelmaan voi tutustua Simon kunnanvirastolla. Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma postitetaan alueen kaikille maanomistajille kesäkuussa. Työn on rahoittanut Euroopan maaseuturahasto ja ympäristöministeriö.

Keskiviikkona 21.5.2014 klo 18.00 pohditaan lisäksi Simoniemen koululla Kalliosaaren tulevaisuutta. Maisemat Ruotuun –hanke järjestää yhdessä Simoniemen kyläseuran kanssa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa saaressa on nyt huonokuntoiset pitkospuut. Kyläläiset ovat esittäneet alueelle virkistys- tai matkailukäytön lisäämistä.

Lisätietoja:   

Marjut Kokko, Lapin ELY-keskus,
puh. 0295 037 380, marjut.kokko(at)ely-keskus.fi

Piritta Peurasaari, Lapin ELY-keskus
puh. 0295 037 484, piritta.peurasaari(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa