Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pulkkilantien Käkisalmensillan korjaustyön takia muutoksia talvihoitoluokkiin aikavälille 1.10.2014 - 31.1.2015 (Uudenmaan ELY-keskus)

Pulkkilantiellä eli seututiellä 314 Käkisalmensillan korjaus aiheuttaa muutoksia talvihoitoluokkiin aikavälille 1.10.2014 – 31.1.2015. Opastetun kiertotien talvihoitoluokkaa nostetaan samalla, kun talvihoitoluokkaa lasketaan seututiellä 314 Pätiäläntien ja Käkisalmensillan sekä Käkisalmensillan ja Kalkkistentien välisillä tieosuuksilla. Talvihoitoluokan muutoksilla varmistetaan Sysmän ja Asikkalan välisen liikenteen sujuvuus kiertotiellä myös talviolosuhteissa.

Käkisalmensillan korjaustöistä johtuen silta on suljettu liikenteeltä 31.1.2015 saakka. Merkittävän osan seututien 314 läpikulkuliikenteestä arvioidaan siirtyneen käyttämään opastettua kiertotietä Kalkkistentie mt 3142 sekä Kopsuontie mt 3132. Läpikulkuliikenteeseen kuuluu mm. vakiovuoroinen linja-autoliikenne sekä työmatkaliikenne.

Talvihoitoluokat 1.10.2014 – 31.1.2015

Opastetun kiertotien Kalkkistentie mt 3142 (välillä Vahto –Kalkkinen) sekä Kopsuontie mt 3132 (välillä Kalkkinen – Kopsuo) talvihoitoluokka nostetaan Ib-hoitoluokkaan aikavälille 1.10.2014 – 31.1.2015.

Pulkkilantiellä st 314 välillä Pätiäläntie – Käkisalmensilta sekä Käkisalmensilta – Kalkkistentie talvihoitoluokkaa lasketaan II-hoitoluokkaan aikavälille 1.10.2014 – 31.1.2015.

Talvihoitoluokat 1.2.2015 – 30.4.2015

Kun Käkisalmensilta avataan liikenteelle 1.2.2015, niin talvihoitoluokat palautetaan ennalleen seuraavasti:

Pulkkilantie st 314 myös välillä Pätiäläntie – Kalkkistentie talvihoitoluokka palautetaan Ib-hoitoluokkaan lopputalvikaudeksi 1.2. – 30.4.2015

Kalkkistentie mt 3142 (välillä Vahto – Kalkkinen) sekä Kopsuontie mt 3132 (välillä Kalkkinen – Kopsuo) palautetaan II-hoitoluokkaan lopputalvikaudeksi 1.2. – 30.4.2015.

Tietoa talvihoitoluokista

Talvihoitoluokan Ib tiellä syksyn ja kevään ns. mustan jään tilanteet torjutaan pienellä suolamäärällä. Vakituisella talvikaudella joulukuusta alkaen, tai kun pysyvä lumi sataa, helmikuun loppuun Ib-hoitoluokan tietä hoidetaan polannetienä, jolloin liukkaus torjutaan polannetta karhentamalla ja tarvittaessa hiekoittamalla. Lumenauraukset käynnistetään Ib-hoitoluokan tiellä kun lunta on kertynyt 2 cm ja aurauksen aikana sallitaan enintään 4 cm lunta.

Talvihoitoluokan II tiellä liukkaus torjutaan pääsääntöisesti hiekoittamalla ja polanteen karhennuksella. Lumenauraukset käynnistetään II-hoitoluokan tiellä kun lunta on kertynyt 4 cm ja aurauksen aikana sallitaan enintään 8 cm lunta.

Muita muutoksia

Seututielle 313 Vääksy – Vierumäki (Anianpellontie) on maantien 3132 Kopsuontien liittymän kohdalle alennettu nopeusrajoitusta 60 km/h, aikaisemman nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h. Alennetulla nopeusrajoituksella pyritään parantamaan liittymän liikenteen turvallisuutta. Tehty nopeusrajoituksen alentaminen on pysyvä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Ossi Kortiainen, aluevastaava, 0295 021 297, ossi.kortiainen(at)ely-keskus.fi

Liite: kartta kiertotiestä ja talvihoitoluokista (pdf 1,5 Mt)


Alueellista tietoa