Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.11.2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,74 m, mikä on 20 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi lukema. Kallaveden pinta on noussut marraskuussa 40 cm. Pinnannousu näyttää nyt pysähtyneen ja ennuste on jatkossa laskeva.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 50 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on likimain samalla tasolla kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on 130 - 140 m3/s, joka on reilusti keskimääräistä suurempi virtaama joulukuun alussa. Virtaama kasvaa Kallaveden pinnan noustessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on pysynyt marraskuussa ennallaan. Vedenkorkeus on vielä 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan loppuvuonna ei tapahdu suuria muutoksia vedenpinnan tasossa.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin latvoilla koettiin syystulva marraskuun puolivälissä. Vedenpinnat olivat tavoitearvojen yläpuolella, joten juoksutukset olivat suuria parin viikon ajan ja ovat edelleenkin ajankohdan keskiarvoja suuremmat.

Nilsiän reitin säännöstellyissä järvissä vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja ja suuret juoksutukset ovat tasoittuneet hieman ajankohdan keskiarvotason yläpuolelle.  

Juojärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Loppuvuoden aikana ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Säännöstelyluvan ylärajaan on 20 cm nousuvaraa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin latvoilla Pielavesi on noussut marraskuussa 20 cm, Iisvesi 12 cm ja Konnevesi 6 cm. Pinnat ovat samassa järjestyksessä 0, 5, ja 0 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Ennusteiden mukaan reitin alemmat järvet ovat jatkamassa nousua vielä muutaman sentin verran.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinnat ovat keskiarvokorkeuksissa. Pohjavedenpinnat ovat nousset marraskuussa, mutta pakkasten tullessa pohjavesivarastojen täyttyminen seisahtuu.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä on 2 °C. Näin ollen isotkin järvet ovat valmiita jäätymään pakkasten tullessa.

Lumi ja jää

Pohjois-Savossa on taas tänään lumetonta. Pienten vesistöjen jäät ovat heikkoja.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa