Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.7.2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,77 m, mikä on 2 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa pienempi lukema. Kallaveden pinta on laskenut kesäkuun alusta 18 cm  ja kesäkuun 10. päivän huippukorkeudesta 25 cm. Naapuskosken padosta tehty pieni lisäjuoksutus on lopetettu viime viikolla. Ennuste heinäkuulle on ajankohdalle tyypilliseen tapaan laskeva.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 65 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on 2-3 cm korkeampi kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 140 m3/s, joka on keskimääräistä tasoa heinäkuun alussa.
Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on keikkunut muutaman sentin vaihtelulla koko kesäkuun. Vedenkorkeus on 30 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan pinnan alenema nopeutuu heinäkuun loppupuoliskolla.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä on meneillään koko vuoden pienimmät juoksutukset. Kiuruveden pinta on tavoitetasolla.  Porovesi ja Onkivesi ovat kesäajan säännöstelylupiensa keskivaiheilla. Juoksutukset ovat olleet viime viikkoina reilusti ajankohdan keskiarvoja pienemmät.   

Nilsiän reitin säännöstellyissä järvissä vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja ja juoksutukset pieniä.
Juojärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisellä tasolla.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin latvoilla Pielavesi on 5 cm alle, Iisvesi ja Konnevesi tasoissa ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon kanssa. Pinnat ovat laskeneet Pielavesi 16 cm, Iisvesi 8 cm ja Konnevesi 5 cm kesäkuun tulvahuipun tasosta.  Ennusteen mukaan hidas pinnan aleneminen jatkuu.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on hyvällä tasolla. Tasot ovat korkeammat kuin vuosi sitten heinäkuun alussa.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä on 14 °C. Lämpötila on ajankohtaan nähden alhainen, mutta ei ole kuitenkaan poikkeuksellisen alhainen, koska viimeksi vuonna 2012 on havaittu sama.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa