Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.10.2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,24 m, mikä on 17 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa pienempi lukema. Kallaveden pinta on laskenut syyskuussa 10 cm ja kesäkuun 10. päivän huippukorkeudesta 80 cm. Lokakuulle ulottuvan ennusteen mukaan suurta pinnanlaskua ei enää tapahdu, mutta muutokset ovat sademäärästä riippuvaisia. Kallaveden laivareittien nimellissyvyyden alavertailutaso NN+ 81,25 on alittunut muutamana päivänä. Kovat tuulet siirtelevät vesimassaa ja tuulen yläpuolisella rannalla vedenkorkeus saattaa olla useita senttimetrejä vähemmän kuin Itkonniemellä havaittu taso. Tällä on merkitystä väylien maksimisyvyyttä hyödyntäville aluksille.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 10 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on likimain samalla tasolla kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on alle 30 m3/s, joka on noin puolet keskimääräisestä virtaamasta lokakuun alussa.
Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut elokuussa 15 cm. Vedenkorkeus on 2 cm alle ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan pinnan alenema jatkuu vielä lokakuussa.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä on meneillään koko vuoden pienimmät juoksutukset. Pinnat ovat silti matalalla. Juoksutukset koko reitillä ovat olleet viime viikkoina reilusti ajankohdan keskiarvoja pienemmät.

Nilsiän reitin säännöstellyissä järvissä vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja ja juoksutukset pieniä.

Juojärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräistä hieman korkeampi, mutta juoksutukset ovat olleet vastaavasti keskimääräistä pienemmät.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin latvoilla Pielavesi on 15 cm alle, Iisvesi ja Konnevesi 9 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinnat ovat laskeneet kesäkuun tulvahuipun tasosta Pielavesi 57 cm, Iisvesi 49 cm ja Konnevesi 35 cm. Ennusteiden mukaan pinnan aleneminen jatkuu koko lokakuun ajan.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinnat ovat alle keskiarvokorkeuksien. Syksyn kuivuus näkyy siinä, että pohjavedenpinnat eivät ole vielä kääntyneet nousuun.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä on 11 °C. Lämpötila on ajankohdan keskiarvon mukainen.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa