Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Savo on paras maakunta nuorisotakuun toteutuksessa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savossa on onnistuneesti panostettu Nuorisotakuun toimeenpanoon, totesi työministeri Lauri Ihalainen 3.11.2014 järjestetyssä seminaarissa. Yli kolme kuukautta työttömänä olevia nuoria oli syyskuussa Pohjois-Savossa 12,9 %, kun vastaava luku koko maassa oli 28,9 %. Nuorille on tarjottu työtä, koulutusta ja muita TE-palveluita aktiivisesti ja nuorten aktivointiaste on noussut kahden vuoden aikana.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Uraohjaamo-hankkeen loppuseminaarissa 3.11.2014 esiteltiin uusia käytäntöjä nuorten ohjaukseen ja paikalliseen nuorisotakuun toteuttamiseen. Uraohjaamo on panostanut erityisesti kolmeen aiheeseen: 1) nuorten koulutukseen ohjaukseen, 2) monialaiseen kuntatason yhteistyöhön sekä 3) korkeasti koulutettujen nuorten työllistymisen edistäminen.

 

Nuoret toiminnan keskiössä

Uraohjaamo-hankeen kehittämistyössä on huomioitu nuorten näkökulma sekä toiveet palveluiden ja tapahtumien suunnittelussa. Projektipäällikkö Jaana Pernun mukaan hankkeeseen osallistuneiden nuorten palautteesta käy selvästi ilmi, että nuorilla on tarvetta ajankohtaiselle työmarkkinatiedolle joko ammatinvalinnan tai työllistymisen tueksi. Hankkeen ohjauspalveluun osallistuneista nuorista 60 % on aloittanut koulutuksen ja 23 % työllistynyt.

Pohjois-Savossa on tehty laajaa yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Pohjois-Savon kuntia on aktivoitu laatimaan paikallisia nuorisotakuusuunnitelmia. Lisäksi kuntien monialaisille nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille on laadittu toimintamalli ja tarjottu valmennusta. Yhteistyön avulla on mahdollistettu, että nuorten työttömyysjaksot on saatu pysymään lyhyinä.

Hanke edisti korkeasti koulutettujen nuorten työelämään siirtymistä järjestämällä yritysvierailuja ja kohtaamistapahtumia. Hankkeessa toteutettiin uusi MatchingDay tapahtumakonsepti, johon osallistui 50 pohjoissavolaista yritystä ympäri maakuntaa. Yli 1600 osaajaa kiinnostui tapahtumassa mukana olleista yrityksistä. Tapahtuman kautta työllistyi nuoria osaajia ja päivälle toivotaan jatkoa.

Pohjois-Savon alle 25v nuorten aktivointiaste on noussut muutaman prosentin joka vuosi: Kun nuorisotakuun toteutus aloitettiin vuonna 2012, TE-palveluiden piirissä oli 854 (35,5 %) nuorta kuukaudessa.  Nyt syyskuun mennessä aktivointitoimissa on ollut jo 1239 (39,3 %) nuorta kuukaudessa.

 

Palkintoja nuorisotakuutoimijoille

Hankkeen loppuseminaarissa kuultiin työministeri Lauri Ihalaisen puhe nuorisotakuun onnistumisesta. Tilaisuudessa palkittiin aktiivisia nuorisotakuutoimijoita Pohjois-Savon alueelta. Palkinnot saivat (kuvassa vas. ministerin vieressä) Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntija Suvi Happonen, Iisalmen kaupungin johtava nuoriso-ohjaaja Tarja Immonen,Kuormaväline Oy:n Eija Svensk ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja Mikko Vienola. Kaikki palkittavat ovat edistäneet nuorisotakuun toteutumista alueellaan ja osallistuneet hankkeen kehittämistyöhön.

Uraohjaamo-hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä (pdf)

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Pernu, Pohjois-Savon ELY-keskus, jaana.pernu(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 608


Alueellista tietoa