Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatielle 22 Vaalassa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisen kanavoinnin rakentaminen liittymään, sivusuuntien pisarasaarekkeiden uusiminen, kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen linja-autopysäkeille sekä pohjavesisuojauksen rakentaminen valtatiejaksolle n. 0,5 km matkalle. Myös liittymän valaistus uusitaan.

Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa ja asianosaisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeiden tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden parantaminen. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella Vaalan vedenottamon läheisyydessä, joten hankkeelle on asetettu tavoitteeksi myös pohjaveden rakenteellinen suojaaminen tiealueella.   
Suunnitelmaluonnoksia esitellään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 3.12.2014 klo 17.30-19.00 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa, Vaalantie 14.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2015, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Vaalan kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on 1,5- 2 milj. € (alv 0 %). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Lisätietoja antavat: 

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, TV Infraconsulting Service Oy, p. 040 595 7440
Tekninen johtaja Juha Airaksinen, Vaalan kunta, p. 0400 855 951
Projektipäällikkö Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy, p. 040 844 1912. 
 


Alueellista tietoa