Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjanmaan jokien happamuustilanne on huonontunut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjanmaan jokien happamuustilanne on oleellisesti heikentynyt marraskuun aikana.  Useiden jokien pH on alle 5 ja paikoitellen jopa lähellä tasoa 4, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia alueen vesiluonnolle. Happamuusjakso on selvästi vakavin syksyn ja talven 2006 - 2007 jälkeen.

Happamuustilanteen huononeminen johtuu alueen maaperässä olevista happamista sulfaattimaista ja sääoloista.  Happamuusongelmat ovat kärjistyneet kuivan kesän jälkeisen sadejakson jälkeen. Tällaisissa tilanteissa veden pH-arvo voi laskea niin alas, että maaperästä huuhtoutuu metalleja, jotka alhaisen pH-tason kanssa yhdessä aiheuttavat laajoja kalakuolemia. Näin tapahtui esimerkiksi syksyllä 2006. Nyt olosuhteet ovat olleet samanlaiset, joten tilanne saattaa vielä pahentua.

Uusimpien seurantatietojen mukaan pH on alle 5 esimerkiksi Perhonjokisuulla ja Lapuanjoen alaosalla sekä monissa pienissä ja keskisuurissa joissa Vaasan eteläpuolelta Kokkolan pohjoispuolelle. Kyrönjoen, Ähtävänjoen ja Lestijoen happamuusarvot ovat vielä pysytelleet 5-6 tuntumassa. Maalahdenjoen suistossa ja eräissä pienissä joissa mm. Vöyrinjoessa, Maalahdenjoessa ja Perhonjoen sivu-uomissa pH on laskenut alle 4,5 ja alimmillaan jopa lähelle 4:ää. Ensi viikon alussa saadaan tarkempia tietoja alueen vesistöjen happamuustilanteesta.

Jos sääolosuhteet jatkuvat epäedullisina, niin happamuutta ja metalleja voi huuhtoutua niin paljon, että aiheutuu kalakuolemia. Mahdollisista kalakuolemista voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Lisätietoja:

  • Erikoistutkija Anssi Teppo, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 948
  • Tutkija Jukka Pakkala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 893

Alueellista tietoa