Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pk-yrityksille uudet kehittämispalvelut ELY-keskuksissa 1.9.2014

Yritysten kehittämispalvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettyjä uusia, pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Palvelut ovat saatavilla 1.9.2014 lähtien. Uudet palvelut on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja ne ovat yrityksille maksullisia.

Palveluille on avattu oma verkkosivusto:

Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä tulevaisuudessa mahdollisuuden kehittää pk-yritysten liiketoimintaverkostoja. Palveluja tarjoavat ELY-keskukset ja niitä tuottavat kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut koko Suomessa.

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita.

Analyysi-palvelu on suunniteltu nopeaksi ja joustavaksi, yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluksi, joka tuottaa pk-yritykselle selkeän ja tavoitteellisen kehittämissuunnitelman. Palvelu kestää pääsääntöisesti yhden päivän.

Konsultoinnissa on kuusi teemaa: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Palvelussa korostuu strateginen näkökulma ja yritysasiakkaan tarpeet. Konsultointi kestää minimissään kaksi päivää ja perustuu toteuttamissuunnitelmaan. Ennen konsultoinnin myöntämistä selvitetään yritysasiakkaan tarve. Palvelun toteuttamiseen valittu asiantuntija laatii yritykselle konsultoinnista raportin, johon kirjataan suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Pk-yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia on kolme. Koulutuksissa kehitetään kasvuun johtamista, markkinoinnin ja asiakkuuksien sekä talouden ja tuottavuuden johtamista. Tarkennetut sisällöt suunnitellaan ja kilpailutetaan aluekohtaisesti siten, että ELY-keskukset pystyvät kohdentamaan koulutuksia asiakkaidensa tarpeisiin.

Joustavaa, räätälöityä palvelua yritysten ehdoilla

Yritysten kehittämispalvelut on uudistettu vastaamaan pk-yritysten tarpeita ja toiveita. Suunnittelussa on huomioitu erilaiset vaikuttavuusselvitykset, eri tahojen tuottamat katsaukset ja tutkimukset sekä asiakasyrityksiltä, sidosryhmiltä, palveluntuottajilta sekä ELY-keskuksilta saatu palaute.

Uutta on muun muassa vahva panostaminen palvelutarpeen tunnistamiseen ja tehokkaaseen palveluohjaukseen. Uudessa verkkopalvelussa yritys voi tehdä itse kehittämiskartoituksen, josta saadaan hyvä kuva yrityksen lähtötilanteesta.

Tämän jälkeen ELY-keskuksen asiantuntijat auttavat löytämään yrityksen kehittämiskohteet ja hyödyntämään tehokkaasti julkisia yrityspalveluja. Tavoitteena on sujuva, nopea ja kokonaisvaltainen prosessi.

Lisätietoja:

  • neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Heikkinen, puh.050 396 0223, anna-liisa.heikkinen(at)tem.fi

 


Alueellista tietoa