Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pirkanmaan luonnontilaisten suurten järvien vedenkorkeudet edelleen alhaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan luonnontilaisten suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko kesän ja syksyn keskimääräistä alhaisempia ja on todennäköistä, että niiden jääkannet muodostuvat selvästi aikaisempia vuosia alemmaksi. "Pitempiaikaiset sateet voisivat kuitenkin vielä muuttaa vesitilanteen toisenlaiseksi, ja vedenkorkeudet voivat nousta huomattavasti nykyistä korkeammiksi", kertoo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ylitarkastaja Diar Isid.

Syksyn ajoittaiset vesi- ja lumisateet ovat saaneet maaperän vesivarastot täyttymään. Tämän lisäksi haihdunnan pysähtymisen myötä sekä pohjavesien että järvien vedenkorkeudet ovat nousseet. Pohjavedet ovatkin tällä hetkellä lähellä tavanomaisia korkeuksia. Myös pienempien järvien vesitilanne on tavanomainen. Toisaalta suurista luonnontilaisista järvistä vedenkorkeudet ovat Tarjannevedellä 32 cm, Längelmävedellä 22 cm ja Keurusselällä 14 cm keskimääräisiä arvoja alhaisempia.

Pirkanmaan keskeisillä säännöstellyillä järvillä, Näsijärvellä, Vanajavedellä, Pyhäjärvellä ja Kyrösjärvellä, vedenkorkeudet ovat marraskuun keskimääräisiin arvoihin nähden tavanomaisia, mutta kesän jäljiltä juoksutukset ovat edelleen keskimääräistä pienempiä.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 23.11.2014. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2013 keskimääräiseen arvoon.

 

Korkeus merenpinnasta

23.11.2014

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

95,21 (±0,00)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,95 (-0,03)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,18 (-0,03)

Kyrösjärvi (s)

83,09 (+0,01)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,27 (-0,16)

Längelmävesi, Kaivanto  (lt)

83,68 (-0,22)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,19 (-0,14)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,97 (-0,01)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,48 (-0,32)

Toisvesi (lt)

97,79 (±0,00)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Säännöstelyllä varaudutaan talvitulviin

Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien merkitys Kokemäenjoen hyyteen ehkäisyn kannalta on merkittävä. Kokemäenjoen veden lämpötila on tällä hetkellä 3-4 astetta ja pakkasten myötä lämpötila voi laskea lähelle nollaa, jolloin Kokemäenjoen hyyderiski kasvaa. Toisaalta nykyisen vesitilanteen vuoksi Kokemäenjoen virtaama on tällä hetkellä pieni ja hyydetulvan riski vähäinen. Hyydettä ja hyydepatoja ehkäistään jääkannen avulla, jonka muodostumista edistetään pitämällä Kokemäenjoen alaosan virtaamaa riittävän pienenä.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa