Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Paltamon Yölinnunkuruun perustetaan luonnonsuojelualue (Kainuun ELY-keskus)

Paltamon Kivesvaaralla sijaitsevaan Yölinnunkuruun perustetaan luonnonsuojelualue UPM:n maalle. UPM on tarjonnut Yölinnunkurusta suojelualueeksi noin 51 hehtaarin kokoisen määräalan. Kainuun ELY-keskus on tehnyt päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Suojelualue perustetaan osana vapaaehtoista METSO-ohjelmaa, johon voi tarjota monimuotoisia luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita metsäalueita. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2020 asti ja sen turvin rauhoitetaan luonnoltaan arvokkaita metsäalueita  eri puolilla maata. UPM on pitänyt Yölinnunkurua jo pitkään opetus- ja luontokohteena, minkä vuoksi alueen metsät on säästetty hakkuilta.

Rauhoitettava Yölinnunkuru sijaitsee Paltamon Keräsenvaaran rinteessä noin kaksi kilometriä Kivesvaaran entisestä hiihtokeskuksesta idän suuntaan. Luontoarvoiltaan alue on monipuolinen: Yölinnunkurussa on muun muassa jyrkänteitä, kallioiden lakia, lehtoa, puronotkoja, noroja, lähteitä, reheviä painanteita, lettosuota ja runsaasti lahopuuta sisältäviä kangasmetsiä. Lähes luonnontilaisena säilyneessä metsässä on monia harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.

Yölinnunkuru on merkittävä virkistysalueena sekä opetus- ja tutkimuskohteena. Yölinnunkuruun suunnitellaan parhaillaan retkeilyreittiä Paltamon kunnan vetämässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamassa hankkeessa. Reitti olisi osa laajempaa Kivesvaaran retkeilyreittiverkostoa. Metsäinen Yölinnunkuru täydentää hyvin seudun retkikohteita ja suojelualueverkkoa, jossa on entuudestaan mm. muutamia reheviä soita ja lehtoa.

Luonnonsuojelualueella saa poimia marjoja ja hyötysieniä, metsästää lain mukaisesti, rakentaa ELY-keskuksen hyväksymiä retkeilyreittejä sekä tieteellisiä tai opetustarkoituksia varten ottaa eläimiä ja kasveja sekä kivennäisnäytteitä ELY-keskuksen luvalla. Kiellettyä on muun muassa hakata tai lannoittaa metsää, tehdä tulta tai leiriytyä, liikkua moottoriajoneuvoilla, suunnistaa tai muutoin liikkua kilpailumielessä.

 

Liite: Retkeilijöitä Yölinnunkurussa (Kuva: Kimmo Syrjänen)

Linkki: METSO-ohjelman verkkosivut

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Marja Manninen, p. 029 502 3813
Paltamon kunta, hankekoordinaattori Kari Heikkinen, p. 045 131 1355 (retkeilyreitti)
UPM-Kymmene Oyj, maankäyttöasiantuntija Lauri Huttunen  p. 040 673 8260


Alueellista tietoa