Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Osa valtatie 5:n rampeista Kuopiossa suljetaan liikenteeltä päällystystöiden ajaksi (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kuopiossa, valtatie 5:llä, suljetaan heinäkuussa ramppeja yöaikaan tehtävien päällystystöiden vuoksi. Ramppien sulkeminen lisää päällystystyöntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuutta sekä parantaa päällystystöiden laatua.

Osa valtatie 5 moottoritieosuuden päällystystöiden yhteydessä päällystettävistä rampeista suljetaan yleiseltä liikenteeltä työn ajaksi viikoilla 27 - 29. Rampit ovat kerrallaan suljettuina kahdesta viiteen tuntia kello 22.00 - 06.00 välisenä aikana.  Sulkuaikana liikenteen käytössä, moottoritielle liittymiseksi tai siltä poistumiseksi, ovat työkohdetta edeltävät ja sitä seuraavat eritasoliittymät.

Rampit suljetaan liikenteeltä päällystystyöntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi ramppien sulkeminen mahdollistaa työmenetelmän, jolla varmistetaan ramppien päällysteen laadukkaampi ja kestävämpi lopputulos.

Suljettavat rampit Kuopiossa, välillä Petonen - Päiväranta

Valtatie 5:llä Kuopion kohdalla päällystetään uudelleen seuraavat rampit:

 • Ajorata 1 (suuntana pohjoinen)
  • Petosen eritasoliittymä, ramppi Petosentieltä moottoritielle
  • Siikalahden eritasoliittymä, ramppi moottoritieltä Tasavallankadulle
  • Siikalahden eritasoliittymä, ramppi Tasavallankadulta moottoritielle
  • Päivärannan eritasoliittymä, ramppi moottoritieltä Kallantielle
 • Ajorata 2 (suuntana etelä)
  • Kelloniemen eritasoliittymä, ramppi moottoritieltä Kellolahdentielle
  • Kelloniemen eritasoliittymä, ramppi Puijonlaaksontieltä moottoritielle

Edellä esitettyjen ramppien päällystystöiden lisäksi päällystetään Petosen ja Päivärannan välillä suurin osa moottoritien erkanemis- ja liittymiskaistoista, joiden päällystöiden vuoksi joudutaan myös sulkemaan ramppeja yleiseltä liikenteeltä.

Suljettavat rampit Vehmasmäen eritasoliittymän kohdalla

Valtatie 5:llä Vehmasmäen eritasoliittymän kohdalla suljetaan päällystystöiden takia yleiseltä liikenteeltä valtatie 9:ltä Kuopion suuntaan johtava ramppi. Rampin liikenne ohjataan päällystystöiden ajaksi maanteiden 16270 (Ysitie) ja 553 (Vitostie) kautta takaisin valtatie 5:lle. Etelän suuntaan kiertotie valtatie 5:lle kulkee Humalajoen eritasoliittymän kautta ja pohjoisen suuntaan Hiltulanlahden eritasoliittymän kautta.

Päällystystyöt valtatie 5:llä Petosen ja Siilinjärven välillä

Moottoritien päällystystyöt käynnistyvät Kuopiossa viikolla 28 pohjoiseen menevällä ajoradalla Petosen kohdalta. Päällystystöitä tehdään Petosen ja Siilinjärven välillä molemmilla ajoradoilla. Työt valmistuvat elokuun alkuun mennessä.

Tietoa päällystystöistä internetissä

Alueen päällystystöistä (mm. kohteet ja aikataulu) on tietoa Pohjois-Savon ELY -keskuksen internet -sivuilla

ELY-keskuksen internet-sivuja täydentäväksi kanavaksi on avattu Google+ -sivusto "Itä-Suomen maanteiden päällysteet". Sivustolla on ajankohtaista tietoa maanteiden päällysteistä ja päällystystöistä.

Lisätietoja       

Pohjois-Savon ELY-keskus         

Viikolla 27
Ylläpitovastaava, Kimmo Tiikkainen, p. 0295 026 766

Viikosta 28 eteenpäin
Päällysteasiantuntija, Markus Simonen, p. 0295 026 536

 

 


Alueellista tietoa