Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Muhostien ja Tupostien liittymän parantaminen Tyrnävällä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen kirkonristeyksen liittymäalueen parantamiseksi, Tyrnävän taajaman alueella. Suunnittelutyö on käynnistynyt syksyllä 2014. Hanketta ja alustavia suunnitelmaratkaisuja esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 9.10.2014 klo 17.30 - 19.00 Tyrnävän kunnantalon valtuustosalissa, osoite Kunnankuja 4, Tyrnävä.

Tiesuunnitelma sisältää Muhostien (mt 827) ja Tupostien (mt 8240) liittymäalueen parantamisen kiertoliittymäksi. Samalla uusitaan liittymä-alueen kevyen liikenteen väylät vastaamaan uuden kiertoliittymän mukaisia kevyen liikenteen yhteyksiä.

Tiesuunnitelman valmistuttua joulukuussa 2014 suunnitelma lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Tyrnävän kunnalta. Ennen lausuntojen antamista tiesuunnitelmat asetetaan nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt Tupostie (mt  8240) kevyen liikenteen ja pysäkkien parantamissuunnitelman Tyrnävän Rantajaakolan alueella. Parantamissuunnitelma sisältää kevyen liikenteen ja linja-autopysäkkien järjestelyjä Rantajaakolan kohdalla. Maantielle rakennetaan mm. suojatiesaarekkeita ja piennarlevityksiä pysäkeille. Lisäksi alueelle rakennetaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja siirretään yksi linja-autopysäkki. 

Suunnitelmien tavoitteena on parantaa liittymäalueiden liikenneturvallisuutta ja toimivuutta, parantaa kevyen liikenteen olosuhteita sekä alentaa ajonopeuksia.

Kiertoliittymän alustava rakennuskustannusarvio on noin 500 000 € (alv 0%) ja Rantajaakolan parantamistoimenpiteiden alustava rakennuskustannusarvio on noin 120 000 € (alv 0%). Kiertoliittymä -hanke on pyrkimys toteuttaa vuoden 2015 aikana ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskunta-rakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa
erityisesti kasvukeskuksissa.

Lisätietoja:

Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected],
Matti Mannonen, puh.050 4309 239, Tyrnävän kunta, [email protected],
Kari Rautio, puh.040 588 8901, Plaana Oy, [email protected]

 


Alueellista tietoa