Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maatilojen peltovalvonnat alkavat (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tarkastajat aloittavat maatilojen vuoden 2014 peltovalvonnat viikolla 25. Viljelijätukien valvonnalla halutaan varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisin ja tasapuolisin perustein. Valvonnalla selvitetään myös maksun riittäviä edellytyksiä.

Pohjois-Pohjanmaalla valvontavelvoite peltotukia hakeneista tiloista on reilu kuusi prosenttia tuenhakijoista. Yhdelle prosentille tukia hakeneista tiloista tehdään täydentävien ehtojen valvontoja. Maaseutuvirasto valitsee tilat valvontaan käyttäen sekä satunnais- että painotettua otantaa.

Peltovalvonnoista ilmoitetaan pääsääntöisesti aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa. Tarvittaessa ilmoituksesta voidaan joustaa enintään 14 päivää. Joissakin tapauksissa valvontakäyntejä voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta, koska tarkastajilla ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Viljelijällä on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti valtuuttaa toinen henkilö osallistumaan valvontaan omasta puolestaan.

Valvontakäynneillä tarkastetaan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit sekä tukiehtojen noudattaminen. Tukiehtojen noudattaminen tarkastetaan maastotarkastelun lisäksi asiaankuuluvista asiakirjoista.

Peltovalvontojen yhteydessä osalle tiloista tehdään täydentävien ehtojen rehuvalvontaa, kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaa sekä sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotetun tuen valvontaa.

Lisätietoja:

Valvontapäällikkö Jukka Tuovinen, puh. 0295 038 145, jukka.tuovinen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa