Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmahankkeelle jatkoa Hämeenkyrössä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toteuttama maatalousalueiden suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmahanke Hämeenkyrössä on edennyt hyvin ja positiivisessa hengessä yhteistyössä alueen viljelijöiden kanssa. Tilakäyntien maastokartoituksissa on löydetty useita soveltuvia kohteita vesiensuojelun tehostamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Positiivisen menestyksensä ansiosta hanke on saanut jatkoaikaa. Tilakäyntejä maastokartoituksineen jatketaan vielä elokuun ajan.

Aikataulumuutoksista johtuen hankkeen tuloksia käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään aiemmasta tiedosta poiketen tiistaina 9.9. klo 18.00 (alkaen kahvitarjoilulla) Hämeenkyrössä Nuorisoseurantalo Mäntylässä (Maisematie 185). Tilaisuudessa keskustellaan hankkeen onnistumisesta, kartoitetuista kohteista, niiden hoidosta sekä mahdollisista tukimuodoista ensi vuoden alussa alkavalla uudella ohjelmakaudella.

Hankkeen tuloksien ja yleisötilaisuudessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan lopullinen yleissuunnitelmajulkaisu, joka sisältää kartat ja kuvaukset kartoitetuista kohteista sekä niiden mahdollisesta toteuttamisesta ja hoidosta. Kohteiden toteuttaminen ja hoito on aina vapaaehtoista, joten yleissuunnitelmassa esitetty kohde ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin. Yleissuunnitelmaa voidaan kuitenkin käyttää myöhemmin apuna uuden ympäristötukikohteen suunnittelussa ja haettaessa maatalouden ympäristötukea.

Julkaisu lähetetään viljelijöille, joiden kanssa tilakäynnit maastokartoituksineen on toteutettu. Lisäksi julkaisun paperisia versioita lähetetään hankkeen yhteistyötahoille. Julkaisu löytyy myös verkosta osoitteesta www.doria.fi (ELY-keskuksen julkaisut > Pirkanmaan ELY-keskus > Maatalousalueiden suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Hämeenkyrö).

Pirkanmaan ELY-keskus kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita yhteistyöstä ja toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi yleisötilaisuuteen.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Elisa Mikkilä, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 139, elisa.mikkila(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa