Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maantien 8300 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Markkuuntie-Sanginsuuntie Oulussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ovat käynnistäneet hankkeen, jossa rakennetaan kevyen liikenteen väylä maantien 8300 varteen Markkuuntien ja Sanginsuuntien välille.

Hanke on osa Oulun seudun kuntien ja valtion välistä MALPE-sopimusta, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta. Sopimuksen mukaiset hankkeen rahoittajina ovat valtio ja Oulun seudun kunnat.

Hankkeessa rakennettavan kevyen liikenteen väylän pituus on noin 5,0 kilometriä. Kevyen liikenteen väylä sijoittuu Vaalantien (mt 8300) eteläpuolelle. Väylä alkaa nykyisen kevyen liikenteen väylän päästä
Merkkuuntieltä ja päättyy Sanginsuuntielle. Osa väylästä rakennetaan  parantamalla yksityisteitä mm. Kärpäntien kohdalla yhdistetyksi ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väyläksi. Kevyen liikenteen väylälle rakennetaan valaistus.

Hanke on kaksivuotinen ja pääosa toimenpiteistä toteutetaan vuonna 2015. Urakoitsija on aloittanut rakennustyöt ja kokonaisuudessaan hanke valmistuu elokuussa 2015.

Urakoitsijaksi on valittu Oulun Maa- ja Vesirakennus ja urakkahinta on noin 1,2 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

Lisätietoja               

Jukka Päkkilä, investointivastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 276,
Lassi Parviainen, hankkeen valvoja, Ramboll Projektikonsultointi Oy, puh.040 573 8640,
Mikko Takkula, toimialajohtaja, Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy, puh. 044 433 3001.


Alueellista tietoa