Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maanteiden kesän 2014 päällystystyöt käynnistyneet (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2014 päällystystyöt ovat käynnistyneet. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käyttää maanteiden päällystämiseen ja paikkaamiseen tänä vuonna noin 16 M €.  Päällystettävä tiepituus on vain n. 220 km tarpeen ollessa lähes 400 km. Ostovoiman heikkeneminen ja raskaammat toimenpiteet lyhentävät päällystyspituutta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa Liikenneviraston strategian ja tulosohjauksen mukaista päällystyspolitiikkaa alueellaan. Nykyisellä rahoituksella pystytään pitämään vain vilkkaimmat päätiet (pituus 1000 km) lähes nykyisessään kunnossa, mutta muiden teiden kunto huononee.

Maanteiden päällysterahoitus on pysynyt samalla tasolla vuosikaudet ja samaan aikaan hintojen nousu on syönyt ostovoimaa 3-4% vuodessa. Kiihtynyt maanteiden vaurioituminen yhdessä ostovoiman heikkenemisen kanssa on johtanut tilanteen nopeaan huononemiseen. Liikenneviraston mukaan päällystystöiden kustannukset ovat kasvaneet 1,5 – kertaiseksi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Samassa ajassa kokomaan päällystysohjelma on lyhentynyt 4500 kilometristä 2000 kilometriin vuodessa. Mikäli rahoitus säilyy nykyisellä tasolla, niin huonokuntoisten päällysteiden määrä kaksinkertaistuu kahdeksassa vuodessa vuoteen 2018 mennessä. Kehyspäätöksessä esitetty väylänpidon rahoituksen leikkaus tulee kohdistuessaan perustienpitoon vaikeuttamaan tilannetta vielä voimakkaasti.

Päällysteiden paikkausmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Viime talven jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus joutui käyttämään kevään päällystepaikkaamiseen lähes 4 milj.euroa, mikä on noin 1,5 -kertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi päällystää tänä vuonna maanteitä enää vain 220 km, kun viime vuonna päällystettiin 260 km ja viime vuosien toteutuma on ollut 300 - 400 km. Tämän lisäksi kevyen liikenteen väylien päällysteitä uusitaan vajaat 25 km. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tarvittaisiin vuosittain n. 380 km uusia päällysteitä, jotta teiden rappeutuminen saataisiin edes pysähtymään pintakunnon osalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2014 päällystystyöt ovat käynnistyneet Ähtärin seudulla. Työt saadaan päätökseen koko alueen osalta syyskuussa.

Eduskunnan viime syksynä lisätalousarviossaan myöntämän rahoituksen myötä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut asemakaava-alueella olevien maanteiden muuttamisen kaduiksi Ähtärissä, Kauhajoella, Laihialla sekä Ilmajoella.

Kesän 2014 merkittävimpiä päällystyskohteita maanteillä ovat mm:

Vt. 18 Tervajoki – Ylistaro 22 km
Vt. 19 Lapua – Alahärmä 24 km
Kt. 66 Tastulanmäki – Alavus 14 km
Kt. 67 Teuva – Kauhajoki 31 km
Mt. 673 Vikby – Långskat 24 km
Mt. 676 Kauhajoki – Jokipii 24 km

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystystöitä urakoivat tänä vuonna Lemminkäinen Infra Oy sekä NCC Roads Oy.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystystöistä:

  • Timo Kulmala
    Insinööri
    Puh. 040 542 7676

 

 


Alueellista tietoa