Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Luostarinkylän eritasoliittymän tiesuunnitelma lähes valmis, yleisötilaisuus 27.5.2014 klo 17 Raumalla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen teettämä tiesuunnitelma valtatien 8 parantamiseksi Raumalla Luostarinkylän kohdalla on viimeistelyä vaille valmis. Lähes valmista tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Rauman kaupungin valtuustosalissa 27.5.2014 klo 17–18.30. Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen kehittämiseen. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa valtatien 8 liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta. Mikäli hankkeen rahoitus järjestyy kokonaisuudessaan, hankkeen toteutus käynnistyy alkuvuonna 2015.

Lähes valmista tiesuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 27.5.2014 klo 17–18.30 Rauman kaupungin valtuustosalissa, Kanalinranta 3, Rauma. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaratkaisuja ja otetaan vastaan palautetta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet. Paikalla ovat Rauman kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajat sekä hankkeen suunnittelijat.

Tiesuunnitelma tarkentunut helmikuun yleisötilaisuuden jälkeen

Tiesuunnitelma sijoittuu Raumalla Pohjoiskehän ja Koillisväylän kohdalle Luostarinkylän alueelle, joka sijaitsee noin 4km Rauman keskustasta pohjoiseen kahden ohituskaistajakson välialueella. Valtatielle 8 on tarkoitus rakentaa eritasoliittymä, joka tulee palvelemaan alueelle kehittyvän teollisuus- ja logistiikka-alueen liikennettä. Helmikuussa pidetyssä yleisötilaisuudessa esiteltiin hankkeen tiesuunnitelmavaihtoehtoja. Tilaisuudessa saadut palautteet on otettu huomioon suunnitelman laatimisessa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Hankkeella on tiukka kustannuskehys, joten saatuja ehdotuksia on jouduttu puntaroimaan tarkasti kustannus-hyöty -näkökulmasta.

Suositeltavana vaihtoehtona edellisessä yleisötilaisuudessa esitetty eritasoliittymän sijaintipaikka sai kannatusta helmikuun yleisötilaisuudessa ja ratkaisu on valittu lopulliseen tiesuunnitelmaluonnokseen. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös keskikaiteen rakentaminen valtatielle nykyisten ohituskaistojen väliselle alueelle, jolloin riski joutua kohtaamisonnettomuuteen vähenee. Yleisötilaisuudessa kannatettiin uuden rinnakkaisen tieyhteyden rakentamista valtatien 8 pohjoispuolelle. Tiesuunnitelmaluonnokseen sisältyykin Impivaaran uusi yhteys.

Suunnitelman yhteydessä katkaistaan valtatieltä Äyhöntien ja Tiilivuorentien liittymät. Liittymään on suunniteltu kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Impivaaran uusi yhteys mahdollistaa ainoastaan kevyttä liikennettä palvelevan alikulun rakentamisen. Suunnitelmaan sisältyy myös muita kevyttä liikennettä parantavia toimenpiteitä, kuten esim. useiden kevyen liikenteen väylien rakentamista (suunnitelmakartassa punaisella olevat viivat, kts. kuva alla). Suunnitelmassa esitetään myös tarvittavat melusuojaukset.


Kuva yllä. Suunnitelmaluonnos

Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu joulukuussa v. 2013 ja tavoitteena on, että se valmistuu kesäkuun alussa 2014. Valmistumisen jälkeen tiesuunnitelma lähetetään maantielainmukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikennevirasto tekee tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus voidaan aloittaa alkuvuonna 2015. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Salmi, p. 0295 022 828

- Rauman kaupunki, kunnallistekniikan johtaja Antti Kolehmainen, p. 02 834 4630 ja

- tiesuunnitelmaa laativa Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 5171 432

Lisää tietoa myös hankkeen nettisivuilla.

 


Alueellista tietoa