Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lohien ylisiirto käynnistyy Oulujoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Aikuisten lohien ylisiirto Oulujoella käynnistyy. Kutukypsät lohet ylisiirretään Utos- ja Kutujokiin lisääntymistä varten. Ylisiirrettyjen lohien kalastus on kielletty. Tarkoitus on, että ylisiirretyt lohet kutevat joissa ja kudusta syntyy omaan kotijokeensa leimautuneita lohenpoikasia.

Lupa lohien ylisiirtoihin sai lainvoiman elokuussa 2013, josta lähtien hankkeen valmisteluja on tehty. Oulujoella on lupa siirtää vuosittain viiden vuoden ajan yhteensä 100 lohta Utos- ja Kutujokiin. Lohet pyydystetään Merikosken voimalaitoksen alakalatiestä ja alakanavasta. Lohien pyydystämisestä ja kuljetuksesta vastaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry yhdessä Oulun Energian ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Merikosken voimalaitospadon ja alakalatien yhteyteen on ylisiirtoja varten rakennettu tilapäiset kalojen säilytysaltaat lohien keräämistä ja merkintää varten. Ylisiirrettävät lohet mitataan, punnitaan ja tarkastetaan ennen kuljetusta.

Poikkeuksellisen pitkään jatkunut leuto ja lämmin sää on hidastanut lohien hakeutumista jokeen. Vasta viime päivien viileä sää ja yöpakkaset ovat alentaneet jokiveden lämpötilan lähelle 10 astetta, minkä seurauksena lohien aktiivisuus alakanavassa ja kalatiessä on kasvanut. Toistaiseksi lohia on onnistuttu pyydystämään ylisiirtoja varten joitakin kymmeniä kappaleita. Oulujoen ylisiirrot käynnistyvät ensimmäisen kuorman lastaamisella torstaina Merikosken alakalatiellä klo 9.00.

Oulujoen vuoden 2014 ylisiirrot on rahoitettu Oulujoen vesistön puitesopimuksesta 2014 – 2017. Rahoitus jakaantuu Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien, Oulun Energian ja Fortum Power and Heat Oy:n sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kesken.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Esa Laajala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 361
Toiminnanjohtaja Tapio Kangas, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, puh. 044 775 0847
 


Alueellista tietoa