Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Leväkukinnat lisääntyneet Pohjois-Karjalan alueella (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen leväseurantapisteiden tilanne

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 22 paikkaa. Näissä kohteissa heinäkuun toisen viikon havaintopäivinä (8.− 9.7.2014) havaittiin hieman levää Isossa Hietajärvessä ja Oriveden Kyyrönniemessä sekä runsaasti levää Suuressa Onkamossa. Muilla pisteillä ei havaittu sinileviä.

Maakunnan pintavedet ovat selvästi lämmenneet, mutta ovat edelleen hieman normaalia viileämpiä. Eilen 9.7. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 17oC (-0,5oC pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 17,8 oC (-0,2 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (ohje). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Sinileväkukintahavainnot ovat lisääntyneet erityisesti Höytiäisellä ja Viinijärvessä. Pielisellä Kojonselän ranta-alueilla on myös tehty alkuviikon aikana useita sinilevähavaintoja. Eripuolilta Juojärveä on myös tullut vähäisen kukinnan havaintoja sekä Pohjois-Karjalan puoleisilta Puruveden lahtialueilta. Erittäin paha tilanne on Tohmajärven Särkijärvessä, jossa leväkukinta on muistuttanut veteen kaadettua vihreää maalia.

Sinilevien esiintyminen ja veden käyttö

Sateet ovat lisänneet ravinteiden huuhtoumista vesistöihin. Sään ja vesien lämmetessä olosuhteet voivat muodostua sinilevien kasvulle otollisiksi, varsinkin jos sää on tyyni. Sinilevät kuuluvat järvien luonnolliseen eliöstöön. Sinilevien massaesiintymien, ns. leväkukintojen aiheuttajana ovat useimmiten Dolichospermum sp. (syn. Anabaena sp.) ja Aphanizomenon sp. – sinilevät. Näihin sukuihin kuuluvat lajit voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Runsastuessaan sinilevät muodostavat veden pintaan juotteja tai lauttoja, jotka ajautuvat rantavesiin. Tuuli voi kuljettaa pienenkin levämäärän lahtivesiin paksuksi kerrokseksi. Vähäisessäkin esiintymässä voi olla kyse myrkyllisestä sinilevästä. 

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lapsien ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala > Aiheet > Ympäristö > Ympäristön tilan seuranta > Levätilanne.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Miia Savolainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 044 tai viestintäpäällikkö Juha Kokkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 169
[email protected]

 


Alueellista tietoa