Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely -hankkeiden YVA-menettely alkaa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely -hankkeistaan yhteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma).  YVA-ohjelmasta on kaikille avoin yleisötilaisuus maanantaina 20.lokakuuta 2014 klo 18–20 Lempäälän Säijän koululla. Ohjelmasta voi jättää mielipiteitä lokakuun loppuun asti.

Arvioitavat hankkeet ja niiden vaihtoehdot

Arvioitavat hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle 9 km Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan, osoitteeseen Pirkkalantie 670. Alueella on nykyisin Destia Oy:n toimintaa. Hankesuunnitelmien mukaan alueilla olisi louhintaa, porausta, rikotusta ja murskausta 1-2 kertaa vuodessa 6–8 viikon jaksoissa, mutta muu suunniteltu toiminta on ympärivuotista. Kuljetusreitit alueelta ovat Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan kautta, ja kuljetukset ajoittuvat maanantaista perjantaihin kello 5.30–22.30.

Destia Oy suunnittelee nykyisen alueensa laajennusta pohjoiseen, ja laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala on 27,5 hehtaaria. Louhittavaa aluetta on noin 18 hehtaaria, jolta louhittaisiin kiviainesta koko elinkaaren aikana kolme miljoonaa kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 250 000 tonnia (enintään 500 000 t/a). Lisäksi alueella on suunniteltu vastaanotettavan ja käsiteltävän edelleen myytäväksi tai loppusijoitettavaksi muualta tuotavaa louhetta keskimäärin 100 000 t/a (enintään 500 000 t/a), puhdasta kaivumaata 100 000 t/a (200 000 t/a) ja erilaisia rakennusmateriaaleja (asfaltti, betoni, tiili) yhteensä 60 000 t/a (200 000 t/a). Hankkeen arvioitu elinkaari on 20–30 vuotta ja toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön soveltuvaksi.

Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Louhittava alue on 9 ha, josta louhittaisiin kiviainesta elinkaaren aikana noin yksi miljoona kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 300 000 tonnia (enintään 500 000 t/a). Muualta tuotavan ylijäämälouheen käsittelyä olisi keskimäärin 100 000 t/a (150 000 t/a) ja ylijäämämaiden vastaanottoa 100 000 t/a (150 000 t/a). Hankkeen arvioitu elinkaari on 10–15 vuotta, jonka jälkeen alue maisemoidaan metsämaaksi.

Vaihtoehto 0. Nykytilanne. Suunniteltu Destia Oy:n toiminta-alueen laajennus sekä Toivosen Sora Oy:n hanke jäävät toteuttamatta ja Destia Oy jatkaa toimintaansa voimassaolevien maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti nykyisellä toiminta-alueellaan.

Vaihtoehto 1. Destia Oy jatkaa toimintaa nykyisellä toiminta-alueella voimassa olevien maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti. Lisäksi Destia Oy laajentaa toimintaa hankekuvauksen mukaisesti nykyisen alueen pohjoispuolelle. Toivosen Sora Oy aloittaa kiviaineksen oton avaamattomalla, Destia Oy:n nykyiseen toiminta-alueeseen rajautuvalla alueella.

YVA-ohjelmasta järjestetään yleisötilaisuus 20.10. klo 18-20

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 24.9.–31.10.2014 Lempäälän palvelupisteessä (Tampereentie 8), Lempäälän pääkirjastossa (Lempäälän Aleksi 1) ja kirjastoauto Wallessa (lainattavana/2 vko, 2 kpl), Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi marras-joulukuussa 2014 edellä mainittuihin paikkoihin ja internet-sivuille.

YVA-ohjelmasta on kaikille avoin yleisötilaisuus maanantaina 20.lokakuuta 2014 klo 18–20 Lempäälän Säijän koululla, Säijän yhdystie 212. YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.10.2014 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Destia Oy, Maarit Salonoja, p.040 866 8615, maarit.salonoja(at)destia.fi
  • Toivosen Sora Oy, Antero Toivonen, p. 050 322 2980.
  • Ympäristönsuunnittelu Oy, Mika Heikkilä, p. 0400 234 134, mika.heikkila(at)ymparistonsuunnittelu.fi
  • www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA
  • www.ymparisto.fi/YVA

Alueellista tietoa