Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyn muuttamiseen ja järvien kunnostamiseen haetaan lupaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Alavuden Niinimaalla sijaitsevien Kuotesjärven ja Putulanjärven säännöstelyn tarkistamisen ja järvien kunnostamisen suunnitelma on valmistunut. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt asiaa koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon 17.12.2014.

Kuotes- ja Putulanjärvet kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin ja niiden säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Järviä säännöstellään tulvien vähentämiseksi.

Valmistuneen suunnitelman mukaan järvien säännöstelyä muutettaisiin niin, että järveä voitaisiin säännöstellä järkevästi myös vähälumisina talvina. Tavoitteena on myös lisätä järvien tulovirtaamaa johtamalla vettä säännöllisesti yläpuolisesta Vähä-Allasjärvestä Putulanjärveen Vähä-Allasjärvenojaan rakennettavan pohjapadon avulla. Juoksutuksia ei ole viime vuosikymmeninä juuri tehty Vähä-Allasjärven säännöstelypadon käsikäyttöisyyden vuoksi.

ELY-keskus hakee lupaa myös sille, että rannanomistajat voisivat ruopata rantojaan omakustanteisesti. Järvien vedenpintaa lasketaan väliaikaisesti säännöstelyn alarajan alle, jotta ruoppaukset voidaan tehdä pääosin kuivatyönä. Väliaikaisen vedenlaskun varmistamiseksi Putulanjärvessä Välijoen suistoon on tarkoitus kaivaa väylä, joka toimii samalla myös laskeutusaltaana. Kuotesjärven luusuaan kaivetaan myös laskeutusallas, jolla vähennetään kiintoaineen pääsyä alapuoliseen vesistöön.

Lisätietoja:    


Alueellista tietoa