Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kouvolan Niivermäelle laaja luonnonsuojelualue (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus  teki  4.7.2014 päätöksen 30 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kouvolan kaupungin omistamalle Niivermäen alueelle. Alue toteutetaan eteläisen Suomen luonnon monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman puitteissa. Ehdotus alueen perustamisesta tuli Kouvolan kaupungilta.

Niivermäen laaja suojelualue sisältää useita METSO-ohjelman piirissä olevia elinympäristöjä. Pääasiassa Niivermäki on runsaslahopuista kangasmetsää, mutta sieltä löytyy myös puustoista suota, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Monimuotoisuuden kannalta puuston erirakenteisuus, vanhat ja kookkaat lehtipuut sekä eriasteisesti lahonneet pysty- ja maapuut tekevät siitä arvokkaan kohteen.

Niivermäelle suunniteltu luontopolkuverkosto tarjoaa valmistuttuaan kaupunkilaisille oivan mahdollisuuden tutustua monipuoliseen metsäluontoon lähes keskellä kaupunkia. 

Lisätietoja

Pekka Jokinen
metsätalousinsinööri
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Puh.  0295 029 240


Alueellista tietoa