Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kesän 2014 leväseuranta alkoi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Valtakunnallinen sinileväseuranta alkoi tällä viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun asti. Lounais-Suomessa on yhteensä 45 vakioseurantapaikkaa, joista 22 on sisävesillä ja 23 merialueilla.

Viime vuoden tapaan levähavainnot tallennetaan Järviwiki -verkkopalveluun (www.jarviwiki.fi), jossa ne ovat kaikkien nähtävissä. Järviwiki on viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä varten tehty tietokeskus Suomen vesistöistä. Sen paikkasivuilta löytyvät mm. kaikki Suomen yli hehtaarin kokoiset järvet sekä muita vesialueita. Järviwiki tuottaa valtakunnallisia ja alueellisia leväkarttoja ja valtakunnallisen leväbarometrin, joita käytetään esimerkiksi ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen levätiedotuksessa.

Vakioseurannan levähavainnoitsijat käyvät alkuviikolla havaintopaikoilla, arvioivat silmämääräisesti sinilevien runsauden asteikolla 0 - 3 ja ilmoittavat havaintonsa ELY-keskukseen tai tallentavat ne itse Järviwikiin. Lounais-Suomen vakiohavaintopaikkojen leväkartta ja lyhyt katsaus alueellisesta levätilanteesta päivitetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuille joka torstai klo 15 mennessä (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Levätilanne).

Osa havaintopaikoista on ollut mukana leväseurannassa kesästä 1998 lähtien. Seuranta on tuottanut arvokasta tietoa vesistöjen tilasta ja niiden muutoksista. Seurannan avulla saadaan yleiskuva sinilevätilanteesta koko maassa.

Sinilevää havaittu vain yhdellä seurantapaikalla

Lounais-Suomen vakioseurannassa on tällä viikolla havaittu hieman sinilevää ainoastaan Joutsijärven Ottaluodossa Ulvilassa. Sinilevämäärät ovat yleensä tähän aikaan vielä vähäisiä. Lähipäivien helteiden seurauksena sinilevät voivat runsastua nopeasti varsinkin rehevissä järvissä.

Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle keräytyessään muistuttaa leväesiintymää. Männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaaleaa. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää levähavaintoja kaikkialta Lounais-Suomesta. Levähavainnoista voi ilmoittaa ELY-keskukseen (puh. 0295 022 530). Numerossa vastataan myös leviä koskeviin kysymyksiin. Levähavainnot on lisäksi mahdollista tallentaa itse Järviwikiin. Järviwikiin voi lähettää havaintoja sinilevätilanteesta myös Levävahdilla, joka on älypuhelimiin ladattava sovellus. Nämä havainnot näytetään Järviwikissä kartalla, ja niistä on hyötyä muille vesilläliikkujille sekä levätilannetta arvioiville viranomaisille. Järviwikiin voi myös lisätä muuta tietoa, kuten pintaveden lämpötilatietoja.

Mikäli levää on runsaasti, siitä voidaan lähettää näyte tutkittavaksi ja lajinmääritystä varten. Lähettämisestä on kuitenkin sovittava etukäteen ELY-keskuksen levävastaavan kanssa (puh. 0295 022 530).

Lisätietoja:

ylitarkastaja Asko Sydänoja puh. 0295 022 949

tarkastaja Elisa Vartiainen puh. 0295 022 530


Alueellista tietoa