Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kansalaisilla mahdollisuus vaikuttaa Kymijoen vesistöalueen ja Haminan-Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallinnan suunnitteluun (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset ovat kuultavana Kymijoen vesistöalueen kunnissa (55 kuntaa) sekä rannikkoalueen kunnissa (Hamina ja Kotka) 1.10 alkaen. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävissä alla olevissa osoitteissa, joissa voi antaa palautetta myös sähköisesti:

Mielipiteen voi myös postittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen kirjaamoon, PL 1041, 45101 KOUVOLA tai sähköpostiin [email protected]. Aiheesta voi lisäksi keskustella otakantaa.fi -palvelussa:

Tulvariskien hallinta on monien tahojen yhdessä tekemää työtä, jonka tavoitteena on tulvariskien vähentäminen siten, että ihmisten turvallisuus voidaan varmistaa, ympäristövahinkoja ja -vaaraa ei aiheudu ja yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot (vesi, sähkö, lämpö, kulkuyhteydet) toimivat.  

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään suurten tulvien aiheuttamia riskejä. Toimenpiteet sisältävät tulvaa ennen tehtävien varautumis- ja valmiustoimenpiteiden kehittämistä, tulvan aikana tapahtuvan toiminnan parantamista sekä tulvan jälkeen tehtävien toimenpiteiden kuvauksen.

Toimenpiteitä toteuttavat mm. viranomaiset ( ELY-keskus, pelastuslaitos, kunnat, ym.), vesi- sähkö- ja energialaitokset, yksityiset kiinteistönomistajat, vakuutusyhtiöt, yritykset ja yhdistykset. Kukin joko vastuunsa tai vapaaehtoisuutensa mukaan. 

Suuria vesirakennustöitä tai toimenpiteitä, joista aiheutuu ympäristölle muutoksia tai vahinkoja, ei suunnitelmissa esitetä.

Suunnitelmaehdotukset on tehty toteuttamiskaudelle 2016-2021. Suunnitelma valmistuu ja hyväksytään vuoden 2015 lopussa ja uusitaan tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) mukaisesti 6 vuoden välein.

Tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteitä edistämällä vahinkoja voidaan ajan myötä vähentää siten, että kenellekään ei aiheutuisi tulvasta korvaamattomia menetyksiä tai kärsimyksiä. Tavoitteena on saavuttaa normaalitilanne tulvan jälkeen mahdollisimman nopeasti.

Samaan aikaan kuullaan myös vesienhoidon suunnitelmat. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätietoja:

Jukka Höytämö
p. 0295 029 235
[email protected]

Maria Luoma-aho
p 0295 029 255
[email protected]

 


Alueellista tietoa