Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun ELY-keskukselta poikkeuslupia järvitaimenen alamittaan (Kainuun ELY-keskus)

Vuoden 2014 alussa voimaan astunut kalastuslain muutos kasvattaa järvitaimenen, meritaimenen ja järvilohen alamittoja. Luonnonvesistä saa lain 19 § mukaan ottaa saaliiksi järvitaimenia, meritaimenia ja järvilohia, jotka ovat vähintään 60 senttimetrin mittaisia.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla etenkin järvitaimenen alamitan nosto 40 cm:stä 60:een on herättänyt paljon keskustelua. Oulujoen ja Iijoen vesistöissä suuri osa joista on valjastettu voimantuotantoon, joten järvitaimenten luonnollinen lisääntyminen on vähäistä ja kalakannat istutusten varassa.

ELY-keskuksella on kalastuslain 37 §:n perusteella mahdollisuus erityisestä syystä myöntää poikkeuslupa kalastuslaista tai asetuksesta. Kainuun ELY-keskukseen on tullut Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta kevään aikana 16 poikkeuslupahakemusta järvitaimenen alamitasta. ELY-keskus on nyt antanut päätökset poikkeuslupahakemuksiin.

Kainuun ELY-keskus ei ole myöntänyt järvitaimenen alamittaan poikkeuslupia isoihin järvialtaisiin, joissa järvitaimen voi kasvaa yli 60 cm pituuteen.

ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia istuta ja ongi -umpilampiin. Jokien patoallasalueisiin on annettu kolmen vuoden siirtymäaikoja. Poikkeusluvan saaneissa vesistöissä saa ottaa saaliiksi vähintään 40 cm mittaisia järvitaimenia.

Erityiskalastusalueille on myönnetty kahden vuoden siirtymäaikaisia poikkeuslupia vain sellaisten pyyntikokoisten (40 cm) järvitaimenten pyyntiin joilta rasvaevä on poistettu. Poistettu rasvaevä on kalastajalle merkki siitä, että järvitaimen on istutettu eikä luonnonkudusta syntynyt.

Erityisperusteena poikkeusluville on huomioitu erityiskalastuskohteiden voimassa olevat järvitaimenten ostosopimukset ja kalastuslupien myyntijärjestelmien muutosten vaatima aika. Siirtymäaikana osakaskunnat voivat sopeuttaa kalanistutukset ja luvanmyynnin uudistuneen kalastuslain ja -asetuksen mukaiseksi.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, kalatalousasiantuntija Kalle Torvinen, p. 029 502 3589


Alueellista tietoa