Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kahden pengerryspumppaamon kunnostus alkaa Kyrönjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kyrönjoella sijaitsevat Seinänsuun ja Pajuluoman pengerryspumppaamot uusitaan ja nykyaikaistetaan tulevan talven aikana. Pumppaamot on rakennettu 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Seinänsuun pumppaamo sijaitsee Ilmajoella Kyrönjoen pääuoman varressa ja Pajuluoman pumppaamo Seinäjoen kaupungissa Seinäjoen varrella.

Seinänsuun pumppaamo on yksi Suomen suurimmista pengerrysalueiden pumppaamoista ja sen avulla suojataan tulvilta Rintalan pengerrysaluetta, jonka kokonaispinta-ala on noin 2 500 ha.  Seinänsuun pumppaamon teho on 8 000 l/s. Pajuluoman pengerrysalueen kokonaispinta-ala on noin 400 ha ja pumppaamon teho 1 200 l/s.

Pumppaamojen kunnostustyöhön kuuluu pumppujen, putkistojen ja sähkökeskusten uusiminen. Lisäksi pumppaamorakennus hoitotasoineen kunnostetaan. Kunnostustyöt alkavat syyskuussa 2014 ja töiden arvioidaan olevan valmiina maaliskuu 2015. Seinänsuun kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on 800 000 € ja kunnostustyön toteuttaa Provetek Oy Kiteeltä. Pajuluoman kunnostuksen kustannusarvio 200 000 € ja sen toteuttaa Pohjamestarit Oy Seinäjoelta.

Seinänsuun ja Pajuluoman pumppaamojen kunnostukset ovat osa Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden kunnossapitoa. Kyrönjoen erityissuojelulain perusteella vastuu pengerrysalueiden kunnossapidosta on valtiolla. Aikaisemmin tänä vuonna on kunnostettu Kuokkajärven pumppaamo, joka sijaitsee Auneksen sillan yläpuolella.

Kyrönjoen yläosalla on yhteensä kuusi pengerrysaluetta ja niiden kokonaishyötyalue on 6 500 ha. Pengerrysalueilla on yhteensä 22 pengerryspumppaamoa ja 50 km jokipenkereitä. Pengerryspumppaamojen avulla pidetään penkereiden takana olevat alueet kuivina normaalissa tulvatilanteessa. Jos tulva on harvinaisempi kuin kerran 20 vuodessa, niin joen tulvavedet päästetään tulvan noustessa pengerrysalueille ja tulvan laskettua myös näitä vesiä pumpataan pengerryspumppaamojen kautta. Seinänsuun pumppaamoa on viimeksi käytetty tulvavesien pumppaamiseen keväällä 2013.

Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työmaapäällikkö Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
  • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunnossapitopäällikkö Tommi Mäki, puh. 0295 027 882

Alueellista tietoa