Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Juvan Vuorenmaan maisemanhoitosuunnitelma on valmistunut (Etelä-Savon ELY-keskus)

Juvan Vuorenmaa on yksi Etelä-Savon arvokkaista maisema-alueista. Vuorenmaan alueelle laadittiin vuoden 2013-2014 aikana käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma Mahdollisuutena maisema, MAMA -hankkeessa. Suunnitelman tavoitteena on auttaa alueen asukkaita tunnistamaan viljellyn kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ja kannustaa hoitamaan niitä. Maaseudun kulttuurimaisema vaatii säilyäkseen jatkuvaa hoitoa tai muuten alueet kasvavat umpeen ja pitkään hoitohistoriaan sopeutunut lajisto häviää. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu yleisesti alueen maisemarakennetta ja kulttuurihistoriaa ja annettu yleisohjeita erilaisten kohdetyyppien hoitoon. Juvan Vuorenmaan maisemanhoitosuunnitelmaan voi tutustua Maajakotitalousnaiset.fi –nettisivuilla.

Mahdollisuutena Maisema MAMA -hankkeessa järjestetään neuvontaa ja tiedotusta, laaditaan laaja-alaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia. Lisäksi hankkeessa edistetään jo laadittujen hoitosuunnitelmien toteutusta ja räätälöidään yhteistyökuvioita, kerätään ajan tasalla olevaa tietoa kohteista ja alueista, luodaan paikallisia tai alueellisia yhteistyöverkostoja, edistetään maaseutuyritysten maisemantuotteistusta, hyödynnetään erilaisia hoidon rahoitusmalleja, edistetään maiseman ja arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden hyödyntämistä yritys- sekä yhdistysten toiminnassa, selvitetään ja siirretään tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. ruotsalaisen kulttuurimaiseman hyödyntämisestä osana maaseutu- ja kulttuurimatkailu ja edistetään ympäristökasvatusta.

MAMA -hankkeen toiminta-aika on 1.2.2013-28.2.2015. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen
 

Lisätietoa:

Hankevastaava Leena Lahdenvesi-Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisemapalvelut, p. 0400 875 326,

Projektisuunnittelija Hanna Suominen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 230
 

      

 

                                


Alueellista tietoa