Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Juhannusviikon levätilanne rauhallinen Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Juhannusviikon levätilanne

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 22 paikkaa. Näistä kohteista ainoastaan Pyhäjärvellä havaittiin vähän levää. Muissa kohteissa ei havaittu sinileviä juhannusviikon havaintopäivinä (17.−18.6.2014) (havaintokarttaan). Myös edellisviikon levätilanne oli pääosin rauhallinen lukuun ottamatta Pyhäjärven poikkeuksellisen aikaista runsasta leväesiintymää.

Maakunnan pintavedet ovat viilentyneet kesäkuun alusta. Eilen 18.6. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä vain 8,8oC (-5,7oC pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 14,1 oC (-1,1 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (ohjeeseen). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan. Pohjois-Karjalan alueelta tuli viime viikolla havainnot sinilevistä Pusulanjärvestä ja Suuresta Tetrijärvestä, mutta juhannusviikolla havaintoja ei ole tullut.

Sinilevien esiintyminen ja veden käyttö

Sateet ovat lisänneet ravinteiden huuhtoumista vesistöihin. Sään ja vesien lämmetessä olosuhteet voivat muodostua sinilevien kasvulle otollisiksi, varsinkin jos sää on tyyni. Sinilevät kuuluvat järvien luonnolliseen eliöstöön. Sinilevien massaesiintymien, ns. leväkukintojen aiheuttajana ovat useimmiten Dolichospermum sp. (syn. Anabaena sp.) ja Aphanizomenon sp. – sinilevät. Näihin sukuihin kuuluvat lajit voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja.  Runsastuessaan sinilevät muodostavat veden pintaan juotteja tai lauttoja, jotka ajautuvat rantavesiin. Tuuli voi kuljettaa pienenkin levämäärän lahtivesiin paksuksi kerrokseksi. Vähäisessäkin esiintymässä voi olla kyse myrkyllisestä sinilevästä. 

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lapsien ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala > Aiheet > Ympäristö > Ympäristön tilan seuranta > Levätilanne

Lisätietoja

Ylitarkastaja Miia Savolainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 044, miia.savolainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa