Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Joukkoliikenteen uudistus astuu voimaan 1.7.2014 alkaen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Joukkoliikenteen järjestämistapa on muuttumassa ja EU:n palvelusopimusasetuksen ja kansallisen joukkoliikennelain astuttua voimaan ja joukkoliikennemarkkinat avautuvat asteittain vapaalle kilpailulle. Valtio ja kunnat eivät voi enää rahoittaa joukkoliikennettä ilman kilpailuttamista.  ELY-keskus ja kunnat hankkivatkin jatkossa kilpailuttamalla reittejä ja vuoroja, joiden palvelutaso halutaan turvata ja joiden matkalippujen hinnat halutaan pitää kohtuullisia. Kesällä 2014 avautuu yhteysvälejä myös markkinaehtoiselle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen murrosvaiheeseen liittyy keskeisenä asiana myös valtakunnallisesti yhtenäisen lippu- ja maksujärjestelmän luominen. Yhtenäinen lippujärjestelmä tulee asteittain n. 5 vuoden kuluessa käyttöön kaupunki- ja seutuliikenteessä. Joukkoliikenteen sivuilta löytyy taustoittavaa tietoa joukkoliikenteen uudistuksesta ja sen vaikutuksista. 

Joukkoliikenteessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa reitti-, aikataulu- ja lippujen kelpoisuusmuutoksia

Joukkoliikenteessä tapahtuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella myös reitti-, aikataulu- ja lippujen kelpoisuusmuutoksia kesällä ja syyslukukauden alkaessa. Osa muutoksista johtuu kuntarajat ylittävistä linja-autoliikenteen kilpailutuksista, joita ELY-keskus on yhteistyössä kuntien kanssa toteuttanut. Osa muutoksista johtuu puolestaan linja-autoyrittäjien muutosesityksistä, joiden avulla pyritään mahdollisimman hyvään ja kustannustehokkaaseen liikennöintiin. Keskeisimmät reitti- ja aikataulumuutokset löytyvät joukkoliikenteen sivuiltamme. Näiden lisäksi myös muilla yhteysväleillä on tulossa pienempiä muutoksia. Matkustajien kannattaakin tarkistaa joukkoliikenteen reitit ja aikataulut ennen matkalle lähtöä. Joukkoliikenteen sivuiltamme löytyvät myös Turku-Aura-Oripää reitin aikataulut, joita asiakkaiden on ollut hankala löytää muualta.

Näkyvin muutos joukkoliikenteessä Turun seudulla

Näkyvin muutos joukkoliikenteessä tapahtuu Turun seudulla. Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkaa 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä eli Fölissä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Seudullisen joukkoliikenteen alkamisen myötä joukkoliikenteen lipputuotteet, hinnat ja edut ovat kaikille Föli-alueen kuntalaisille samat.

Seutu- ja työmatkaliput säilyvät edelleen lipputuotteina Turun seudulla Föli-alueen ulkopuolisessa liikenteessä. Näiden yhteydessä tehdyt liityntä- ja jatkomatkat Turun kaupungin sisäisessä liikenteessä ovat aiemmin sujuneet samalla lipulla, mutta tähän on tulossa muutos 1.7.2014 alkaen. Turun seutulippualueeseen (Parainen, Sauvo, Paimio, Aura, Mynämäki, Nousiainen ja Masku) ja Salo-Turku-Salo -työmatkalippualueeseen kuuluvien kuntien asukkaiden tulee hankkia 1.7.2014 alkaen Föli-alueella tapahtuvaa liityntä- ja jatkomatkustusta varten erillinen matkakortti (ns. rinnakkaiskortti). Seutu- ja työmatkaliput eivät ole 1.7.2014 alkaen enää teknisesti yhteensopivia Föli-alueen linja-autojen lukijalaitteiden kanssa. Järjestely on väliaikainen ja poistuu siirryttäessä uuteen valtakunnalliseen lippu- ja maksujärjestelmään muutaman vuoden kuluessa.

Rinnakkaiskortti on seutu- ja työmatkalipun liitännäinen ja sen lataus sisältyy seutulipun hintaan. Kortin voi ladata maksutta näyttämällä seutulippua ja latauskuittia. Kortin hankkimisesta veloitetaan ainoastaan kortin lunastusmaksu. Föli-alueen matkustuksen mahdollistavaa rinnakkaiskorttia ei voi ladata bussissa. Myöskään nettilataus ei ole rinnakkaiskortissa mahdollinen. Seutu- ja työmatkalipun voi kuitenkin ladata jatkossakin muun kuin Föli-alueen bussissa. Joukkoliikenteen sivuiltamme löytyvät säännöllisen matkustuksen lipputuotteet Turun seutulippualueella 1.7.2014 alkaen, rinnakkaiskorttien hankkimis- ja lataamispaikat sekä kuntakohtaiset palvelupisteet.

Loimaan seudun työmatkalippu säilyy lipputuotteena. Työmatkalipussa on aiemmin ollut vaihto- ja liityntäoikeus Turun kaupungin sisäiseen liikenteeseen. Jatkossa vaihto- ja liityntäoikeutta ei enää ole Föli-alueen (Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio, Naantali) liikenteeseen. Loimaa-Turku-Loimaa lipun haltijan tulee hankkia tarvittaessa erillinen Föli-alueen kausikortti omalla kustannuksellaan. Vakka-Suomen työmatkalippu säilyy myös lipputuotteena, mutta siinä ei ole ollut eikä ole jatkossakaan vaihto- tai liityntäoikeutta Föli-alueen liikenteeseen.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenneasiantuntijat Pertti Postinen, p. 0295 022 823 ja Markus Kivelä, p. 0295 022 007


Alueellista tietoa