Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Jättiputken torjunta on onnistunut Kainuun haja-asutusalueilla (Kainuun ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskuksen Ystävyyden puiston tutkimuskeskus tiedottaa

Ystävyyden puiston tutkimuskeskus on torjunut Kainuussa jättiputkia järjestelmällisesti kuuden vuoden ajan. Rahoituksen puutteen takia kesällä 2013 torjuntaa ei tehty. Kainuun ELY-keskukselta on nyt saatu rahoitus, ja jättiputken torjunta lähtee uudelleen käyntiin. Tulemme ottamaan yhteyttä ja jatkamaan kesken jäänyttä työtä kaikilla kohteilla, jossa torjuimme jättiputkea vuonna 2012. Myös uusia kohteita otamme vastaan, joten ottakaa yhteyttä. Vanhimmilla torjuntakohteilla keskitytään enää uusien siementaimien torjuntaan, sillä jättiputken siemenet säilyvät maaperässä itämiskelpoisina pitkään, jopa lähes10 vuotta.

Kainuussa on saatu valmiiksi jo noin 60 jättiputkikohdetta. Jättiputkiprojektin tietokannassa on Kainuussa yli 250 jättiputkikohdetta, joista vielä vuonna 2012 torjuttavia oli 184.

Jättiputken torjunta on saanut maanomistajilta ja yksityisiltä kansalaisilta myönteisen vastaanoton. Monella ei ole osaamista eikä voimavaroja hankalan kasvin torjuntaan. Yleisön toivotaan ilmoittavan Kainuun jättiputkiesiintymistä Ystävyyden puiston tutkimuskeskukseen. Työtä tehdään koko kesä. Esiintymien paikantamiseksi tarvitaan mahdollisimman tarkat tiedot kohteen sijainnista. Myös muut tiedot kuten esiintymän laajuus, ikä ja historia, ovat arvokkaita. 

Yleisö tunnistaa jättiputken varsin hyvin, sillä ilmoitetuista kohteista on vähän virheilmoituksia. Tavallisimmin jättiputki sekoitetaan luonnonvaraiseen ukonputkeen. Koristekasvina pihoille tuotu jättiputki on vieraslaji. Se on tehokas leviämään ja hoitamattomana siirtyy pihoilta ympäröivään luontoon, jossa se valtaa alaa luonnonvaraisilta kasveilta. Jättiputki on haitallinen ihmiselle, sillä sen kasvineste aiheuttaa auringonvalossa iholle pahoja palovamman kaltaisia rakkuloita.

Vieraslaji on luontoon levinnyt laji, joka ei alun perin kuulu ekosysteemiin, eikä olisi pystynyt omin avuin leviämään uudelle esiintymisalueelleen. Yleisesti vieraslajeja pidetään maailmassa luonnon monimuotoisuuden toiseksi suurimpana uhkatekijänä.

Lisätietoja: Ystävyyden puiston tutkimuskeskus, 
apulaistutkija Mauri Heikkinen, puh. 050-352 0880


Alueellista tietoa