Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Itä-Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmä tehostaa öljyntorjuntaa Saimaan alueella (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Itä-Suomen alueen pelastuslaitosten ja ELY-keskusten edustajat kokoontuivat 13.5.2014 Lappeenrannassa ja perustivat Itä-Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan öljyntorjuntaa, öljyntorjuntaviranomaisten ja öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien muiden tahojen yhteistyötä, kehittää ja yhtenäistää öljyntorjunnan toimintatapoja sekä osallistua valtakunnalliseen yhteistyöhön öljyvahinkojen torjunnassa.

Ryhmään on kutsuttu edustajat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitoksista sekä ELY-keskuksista. Mukana ovat myös Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä ympäristöministeriö/öljysuojarahasto, Suomen ympäristökeskus, liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja liikennevirasto. Lisäksi kunnat ja satamalaitokset, pelastusopisto sekä vapaaehtoisjärjestöt ovat ryhmässä edustettuina.

Yhteistyöfoorumien aikaansaamista on toivottu mm. valtiontalouden tarkastusviraston taholta. Vastaava Pohjoisen Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmä on perustettu 22.5.2013.

Lähimpänä tavoitteena Itä-Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmällä on suunnitella ja toteuttaa laajempi yhteinen öljyntorjuntaharjoitus vuonna 2015. Edellinen harjoitus järjestettiin Savonlinnassa vuonna 2010. Yhteistyössä on tarkoitus myös valmistella 1.4.2014 voimaantulleen öljyntorjunta -asetuksen pohjalta Saimaan öljyntorjuntasuunnitelmaa sekä pelastuslaitosten omia öljyntorjuntasuunnitelmia. Myös pelastuslaitosten öljyntorjuntakalustoon liittyvä yhteistyö sisältyy yhteistyöryhmän työlistalle. Ryhmän vetovastuu on sovittu kiertäväksi ja tämän vuoden vetovastuussa on Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Vuonna 2015 vetovastuu siirtyy Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle ja tämän jälkeen (vuonna 2016) Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Lisätietoja

Vesa Toivola, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 236, vesa.toivola(at)ely-keskus.fi

Timo Laine, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 249, timo.laine(at)ely-keskus.fi

Petri Naumanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 207, petri.naumanen(at)ely-keskus.fi

Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 812, lea.koponen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa