Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vikuri-hanke päättyy - sadat jättiputket vaativat yhä torjuntatoimia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vuonna 2010 alkanut VIKURI (vieraskasvilajit kuriin) -hanke on torjunut ja neuvonut maanomistajia vieraslajien torjunnassa sekä tiedottanut vieraslajiongelmasta laajemmalle yleisölle. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Maanomistajien on syytä kuitenkin jatkaa torjuntaa aktiivisesti.

Torjunta käyntiin melkein kaikilla esiintymillä

Vikuri-hankkeelle ilmoitetuista vieraslajiesiintymistä valtaosa, noin 380 esiintymää, koskee jättiputkea. Hankkeen torjuntatyöntekijät saivat torjuntatoimet alkuun tai käytiin antamassa neuvontaa paikanpäällä melkein kaikilla kohteilla.

Jättiputken lopullinen hävitys vaatii pitkäikäisen siemenpankin vuoksi useamman vuoden aktiivista torjuntaa, minkä jälkeen aluetta tulee tarkkailla muutaman vuoden ajan, jotta mahdollisesti vielä nousevat kasvit voidaan poistaa heti. Hankkeen aikana tiedossa olleista jättiputkiesiintymistä saatiinkin hävitettyä noin 10 %, mutta lähes kaikilla kohteilla päästiin hyvään alkuun ja monet esiintymät pienenivät huomattavasti.

Välivuotta ei kannata pitää

Jotta tehty torjuntatyö ei menisi hukkaan, tulee torjuntaa jatkaa siihen saakka, kunnes kaikki kasvit on saatu hävitettyä.

Pienen esiintymän torjunta on aivan yhtä tärkeää kuin suuremman, sillä jo yksikin siementämään päässyt jättiputki voi aiheuttaa usean vuoden torjuntaurakan. Tämän vuoksi on tärkeää estää siementen kypsyminen.

Torju myös jättipalsamia ja lupiinia

Suomessa 24 maaympäristön kasvilajia on luokiteltu haitallisiksi niin, että niiden leviäminen tulisi saada kuriin. Näistä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla laajalle levinneitä ovat jättipalsami ja lupiini. Kurtturuusu leviää saaristossa jossa sen läpitunkemattomat kasvustot haittaavat sekä alkuperäistä saaristoluontoa että rantojen virkistyskäyttöä. Myös näiden lajien torjunta on aloitettu Vikuri-hankkeessa, mutta myös kansalaisten aktiivisuus on tarpeen.

Vikuri-hankkeessa näiden kahden lajin torjuntaa aloitettiin muutamassa kohteessa.

Ilmoita vieraslajiportaaliin

Jatkossa omia vieraslajihavaintojaan voi ilmoittaa kansalliseen vieraslajiportaaliin, jonne myös VIKURI-hankkeen tiedossa olevat havainnot tullaan siirtämään. Havainnot antavat arvokasta pohjatietoa, jonka avulla vieraslajien torjuntaa voidaan suunnitella ja toteuttaa. Vieraslajiportaalista löytyy myös kasvien tunnistamis- ja torjuntaohjeet.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Lise-Lotte Flemming, puh. 0295 027784
  • Kansallinen vieraslajiportaali: www.vieraslajit.fi

Alueellista tietoa