Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Heinolan Faneerin rannassa puhdistetaan entisen vaneritehtaan hautomoallas (Hämeen ELY-keskus)            

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen UPM-Kymmene Oyj:n Heinolan entisen vaneritehtaan vanhan tukkien hautomoaltaan pilaantuneen pohjasedimentin puhdistamisesta. Vesialtaan pohjalle on valunut 1970−80-luvuilla tukkinosturien hydrauliikkaöljyä, mikä on pilannut altaan pohjalla olevan kuoresta ja maa-aineksesta koostuvan pohjasedimentin. Öljyllä voimakkaasti pilaantunutta sedimenttiä on noin 1 000−2 000 kuutiometriä. Puhdistamisesta vastaa UPM-Kymmene Oyj. Allas puhdistetaan ensi vuonna.    

Pilaantunut sedimentti tulee poistaa, ettei se rajoita jatkossa alueen maankäyttöä ja ettei öljyä pääse kulkeutumaan ympäröivään maaperään ja Maitiaislahteen. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut sedimentti imuruopataan altaasta pois kovaan pohjaan asti, kuivataan ja toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa puhdistustyön laatua. Pilaantunut sedimentti on ruopattava, kuivattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus hautomoaltaan pohjalla selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240 

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173      

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme    


Alueellista tietoa