Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Harjavallan nikkelipäästön vaikutuksista kertyy uutta tietoa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vesien nikkelipitoisuus alenee nyt nopeasti

Porin edustan merialueelta 29.–30.7. otetuissa vesinäytteissä nikkelipitoisuudet olivat laskeneet edelliskerrasta. Lasku oli suurinta Ahlaisten saaristossa, missä nikkeliä oli 4-5 kertaa vähemmän kuin edellisellä näytteenottokerralla kaksi viikkoa sitten. Pitoisuudet olivat edelleen suurimmat (19 – 23 µg/l) Ahlaisten saaristossa ja Eteläselällä. Pihlavanlahdella ja Kolpanlahdella nikkeliä oli 8 – 11 µg/l. Ulompana Gummandooran pohjois- ja luoteispuolella pitoisuus oli hieman noussut edelliskerrasta. Yyterin, Reposaaren ja Tahkoluodon edustoilla pitoisuus oli 3-5 µg/l ja ulompana pääosin alle 2 µg/l.

Jokivedessä pitoisuudet ovat edelleen laskeneet, ja olivat 29.7. pintavedessä alle 8 µg/l paitsi Varvourinjuovassa, missä nikkeliä oli 13 µg/l. Laitoksen purkualueella nikkelipitoisuus pintavedessä oli 2 µg/l ja syvänteessä 1-6 µg/l.  Kuluvalla viikolla on jälleen otettu näytteitä, joista tulokset saadaan viimeistään ensi viikon alussa.

Pintavesien ympäristölaatunormi nikkelille on 20 mikrogrammaa litrassa. Talousveden laatunormi on sama. Havaitut pitoisuudet merialueella alittavat nämä normit, mutta ovat edelleen normaalitilannetta korkeammat.

Joen ja merialueen pohjasedimenteistä on otettu uudet näytteet. Tuloksista tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Kalaston tila normaali, simpukat ovat kärsineet eniten

Kalaston ja ravuston tilanne vaikuttaa ajankohtaan nähden varsin normaalilta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii rapuja mahdollisten kudosvaurioiden selvittämiseksi. Näiden tutkimusten tuloksia samoin kuin tietoja rapujen metallipitoisuuksista saadaan myöhemmin. Porin edustalta otetaan tarkistavat kalanäytteet vielä elokuussa.

Simpukat ovat kärsineet tähänastisen tiedon mukaan näkyvimmän vahingon. Sukellustutkimuksia jatketaan edelleen vahinkoarvion tarkentamiseksi.

Nahkiaisiin liittyvät tutkimukset ovat vasta aluillaan. Myös koeravustuksia jatketaan vielä, mutta tähänastisen perusteella tilanne näyttää täpläravun osalta varsin hyvältä.

Ympäristöhallinto tekee tiivistä yhteistyötä vaikutusten selvittämiseksi

Selvitettäessä nikkelipäästön vaikutuksia eliöstöön ja sedimentoitumista joki- ja merialueelle tarvitaan laajaa ja monialaista ympäristöosaamista. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen sekä Porin kaupungin asiantuntijat tekevät edelleen ELY-keskuksen koordinoimana tiiviisti yhteistyötä, jotta tapahtuman vaikutukset saadaan perusteellisesti selvitettyä.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi nikkeliä jäähdytysveteen ja sen mukana Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan, yhteensä 66.000 kiloa viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Lisätietoja:

  • Vesinäytteet: Harri Helminen 0295 022 865
  • Kalasto, ravut, nahkiaiset ja havainnot kalakuolemista: Leena Rannikko 0295 022 649
  • Simpukat ja sukellukset: Rami Laaksonen 0295 022 948
  • Norilsk Nickelin laitokseen liittyvät ympäristöasiat: Lassi Liippo 0295 022 896 ja 11.8. alkaen Anna Laiho
    0295 022 889
  • Kokemäenjoen virtaamatiedot: Olli-Matti Verta 0295 022 961

Alueellista tietoa