Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hämeenlinnan Engelinrannan toteuttamisedellytykset tutkittava (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus pitää Hämeenlinnan kaupungille antamassaan lausunnossa hyvänä, että Engelinrannan täydennysrakentamismahdollisuudet tutkitaan.

Engelinrannan osayleiskaavatyössä keskeinen ratkaistava kysymys on alueen toteuttamisen taloudellinen pohja. Alueen ympäristöolosuhteista aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia verrattuna tavanomaisiin rakentamiskustannuksiin.

ELY-keskus edellyttää, että kaavatyön yhteydessä selvitetään kustannukset ja ratkaistaan Engelinrannan rakentamisen taloudelliset edellytykset.  Taloudellisten vaikutusten selvitys tulee tehdä myös muiden kuin valitun vaihtoehdon osalta, jotta toteutettavaksi valikoituu vaihtoehto tai vaihtoehtojen yhdistelmä, joka parhaiten vastaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja kaupungin suunnittelutyölle asettamia tavoitteita.

Hämeen ELY-keskus ei pidä hyvänä toimintatapana, että kaavaa koskevat keskeiset linjaratkaisut on tehty ennen selvitysten valmistumista. Osa kustannuksiin vaikuttavista selvityksistä on edelleen kesken.

Lisätiedot

  • arkkitehti Ulla Räihä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150

Alueellista tietoa