Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hajajätevesineuvonta jatkuu Pirkanmaalla – Pirkanmaan ELY-keskus myönsi 115 000 euroa Pirkanmaan Haja-apu -hankkeelle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle (KVVY) 115 000 euron avustuksen kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontaan Pirkanmaalla vuonna 2014. Neuvonta kohdistuu niille alueille, joille ei ole rakentumassa vesihuoltolaitosten viemäriverkostoja. Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee olla asetuksenmukaisessa kunnossa maaliskuussa 2016.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n "Pirkanmaan Haja-apu" -hankkeessa keskitytään kiinteistöillä tehtävään neuvontaan. Työ on jatkoa KVVY:n jo useamman vuoden jatkuneelle, hyvin onnistuneelle neuvontatyölle. Nyt jatkorahoituksen saaneessa Pirkanmaan Haja-apu hankkeessa on vuosien 2012 ja 2013 aikana tehty kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä yli 2000 kiinteistöllä ympäri Pirkanmaata. Vuoden 2014 aikana neuvonnan tavoitteena on tehdä maksuton neuvontakäynti noin 800 kiinteistöllä. Neuvottavat kiinteistöt ovat pääsääntöisesti vakituisesti asuttuja, pienemmässä määrin vapaa-ajan asuntoja, eivät kuitenkaan uudisrakennuskohteita.

Kiinteistökohtaista neuvontaa suunnataan kuntiin tarpeen mukaan. Kuntien aktiivisuudella ja yhteistyömahdollisuuksilla on tärkeä osa neuvontakohteiden suunnittelussa. Lisäksi herkät pohjavesi- ja ranta-alueet sekä vesienhoitosuunnittelun vesien hyvän tilan tavoitteita parhaiten palvelevat alueet ovat etusijalla lopullisia neuvontakohteita valittaessa, mikäli niille ei ole rakentumassa vesihuoltoverkostoja. KVVY suunnittelee neuvonnan kohdealueet yhdessä kohdekuntien edustajien kanssa.  Kaikille pirkanmaalaisille tarkoitettua yleisneuvontaa haja-asutusalueiden jätevesiasioissa hankkeeseen liittyen on saatavissa mm. valtakunnallisen jätevesiviikon 12.5.-18.5. aikana.   

Hanke käynnistyy välittömästi. Koska kiinteistökohtainen neuvonta perustuu vapaaehtoisuuteen, aktiivisilla kunnilla ja asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kohdealueiden valintaan ja määrittelyyn ottamalla suoraan yhteyttä vesiensuojeluyhdistykseen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:


Alueellista tietoa