Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus työllistää kymmeniä nuoria kesäksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus työllistää tänä kesänä noin parikymmentä kesätyöntekijää erilaisiin harjoittelijan tehtäviin. Pääsääntöisesti harjoittelijat ovat korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita, jotka työskentelevät tehtävissään keskimäärin kolme kuukautta. Harjoittelijat tulevat tehtäviinsä ympäri Suomea mm. Oulun, Itä-Suomen (Joensuu), Turun ja Vaasan yliopistoista sekä Tampereen teknillisestä yliopistosta. Paikoista on ilmoitettu valtakunnallisessa Aarresaari-palvelussa. Kesäharjoittelijat ovat sijoittuneet tehtäviinsä tasaisesti kaikille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmelle toimipaikalle Seinäjoelle, Vaasaan ja Kokkolaan.

Harjoittelijat tulevat monipuolisesti usealta eri koulutusalalta. Suosittuja aloja ovat agrologia, hydrologia, biologia, geologia ja yhteiskuntamaantiede. Mutta on joukossa myös viestinnän ja hallintotieteen sekä liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opiskelijoita.

Kesätyöntekijät pääsevät ELY-keskuksessa harjoittelemaan oppimiaan teoria-asioita käytännössä. He muun muassa valvovat teollisuuden ja maatalouden ympäristölupia, tutkivat vesistöjä ja maaperää, tekevät karttoja muun muassa joukkoliikenteen palvelutasoihin liittyen sekä työskentelevät muutenkin paikkatietoasioiden ja kaava-asioiden parissa. Lisäksi harjoittelijat on palkattu auttamaan myös viestintään ja arkistotehtäviin.

Varsinaisten korkeakouluharjoittelijoiden lisäksi ELY-keskus on palkannut muutaman kesätyöntekijän lyhyemmiksi jaksoiksi muun muassa erilaisiin ympäristönhoitotehtäviin. Lisäksi ELY-keskuksessa on tällä hetkellä useita henkilöitä äitiysloman ja vuorotteluvapaan sijaisina.

Työharjoittelun alkajaisiksi kaikille pidetyssä yhteisessä perehdytystilaisuudessa esiteltiin ELY-keskuksen laajaa tehtäväkenttää niin liikenteen, elinkeinojen kuin ympäristönkin alalta. Lisäksi harjoittelijoille kerrottiin organisaation yhteisistä pelisäännöistä ja viestinnän kanavista ja vastuista.


Lisätietoja:

Mikko Eerola
Henkilöstöpäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 647

Haastattelupyynnöt:

Camilla Juntunen
Viestintäpäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 973


Alueellista tietoa