Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ELY-keskus edellyttää lisäselvityksiä Laajalahti-Kouvolantien osayleiskaavaehdotuksesta Heinolassa (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus pitää Vuohkallion kauppakeskuksen laajentamissuunnitelmia ylimitoitettuina. ELY-keskus edellyttää Heinolan kaupungille Laajalahti−Kouvolantien osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että kaavatyön yhteydessä selvitetään hankkeen vaikutukset mm. Heinolan keskustaan ja liikenteeseen. ELY-keskus pitää tärkeänä myös uusien asuntoalueiden rakentamisen vaikutusten arviointia erityisesti kuntatalouden näkökulmasta.  

Laajalahti-Kouvolantien osayleiskaavan yhteydessä tulee selvittää taajaman laajentamisesta aiheutuvat kustannukset ja selvittää mahdollisuudet saada maapoliittisin keinoin olemassa oleva mittava tonttireservi markkinoille. Lisäksi osayleiskaavan mukaisten asuntoalueiden toteuttamisen vaikutuksia tulee verrata strategisen yleiskaavan mukaisten muiden mahdollisten täydennysrakentamiskohteiden vaikutuksiin.

ELY-keskuksen näkemysten taustalla on huoli taajamien jatkuvan laajenemisen kustannuksista ja olemassa olevien verkostojen korjausvelasta. Heinolassa taajama-alue on viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana laajentunut yli kymmeneksellä (+ 10 %). Samaan aikaan asukastiheys on laskenut (- 15 %). Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi ylläpidettävää katukilometriä kohti on entistä vähemmän veronmaksajia.

Heinolan tuore strateginen yleiskaava 2035 antaa hyvät raamit kaupungin kehittämiseen. Kaavassa osoitetaan yksitoista mahdollista lisärakentamisaluetta, joista kuusi, yhteensä 1140 asuntoa, ensimmäisessä vaiheessa ja viisi, 700 asuntoa, toisessa vaiheessa. - Valmiiden kaavojen mukaisten rakentamattomien omakotitalotonttien määrä 2010 oli yhteensä lähes 600.

Lisätietoja

Arkkitehti Ulla Räihä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Lausunto (pdf, tiedosto, 32 kt)

 


Alueellista tietoa