Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

BEFCASS-hanke kehittää parhaita ympäristökäytäntöjä happamilla sulfaattimailla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

CATERMASS-hankkeen seuraaja BEFCASS-hanke järjestää työnäytöksen ja tiedotustilaisuuden parhaista viljelysmenetelmistä happamilla sulfaattimailla sekä maistiaisia uudesta ympäristökorvausjärjestelmästä 9.7.2014 klo 13 Söderfjärdenin testialueella (Söderfjärdsvägen 849, opastus tieltä).

Happamat sulfaattimaat ovat Pohjanmaan vesien suurin riskitekijä. Sulfidisavet pääsevät kosketuksiin ilman kanssa ojittamisen ja kuivattamisen kautta, ja happamoittavia aineita sekä metalleja huuhtoutuu vesistöihin sateiden ja sulamisvesien mukana. Vesistöhaittoja voidaan ehkäistä erityisillä viljelymenetelmillä, jotka pidättävät viljelysmaan vesitasapainoa paremmin. Pitämällä pohjavedenpinnan tasoa korkeammalla säätösalaojituksen ja altakastelun avulla voidaan estää sulfidisavikerroksien hapettuminen ja pitkällä tähtäimellä sulfaatin ja metallien pääsy vesistöihin voidaan ehkäistä.

Parhaita ympäristökäytäntöjä happamilla sulfaattimailla viljelyyn on kehitetty edelleen BEFCASS-hankkeessa (Best farming methods for cultivating on acid sulfate soils) Söderfjärdenillä. Hanke toteutetaan yhteistyönä Maa- ja elintarviketuotannon tutkimuskeksuksen (MTT), Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja Pro Agria Österbottens svenska lantbrukssällskap kanssa. Menetelmää käytettiin ensimmäistä kertaa EU-rahoitteisessa Catermass Life – hankkeessa vuosina 2010-2012. Hanke jatkuu loppuvuoteen 2014 ja sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (Makera), Salaojayhdistyksen tuki, Maa- ja vesitekniikka, sekä Kyrönjokirahasto, Lapuanjokirahasto ja Ähtävänjokirahasto sekä hankepartnerit. Happamuuden vaikutusten vähentämistä valumisvesiin ja viljasatoon tutkitaan testialueella Söderfjärdenillä Vaasan lähellä.

Hanke järjestää työnäytöksen ja tiedotustilaisuuden viljelysmenetelmistä happamilla sulfaattimailla, ja miten viljelysmailla voidaan pitää hyvä vesitasapaino. Tilaisuudessa kuullaan hankkeen tuloksia happamuuden torjunnasta sekä nähdään miten käytännössä pidättää vettä viljelysmailla ja ylläpitää korkeampaa pohjavedenpintaa. Tilaisuudessa kuullaan myös tulevasta ympäristökorvausjärjestelmästä.

Tilaisuus pidetään ulkona Söderfjärdenin testialueella ja sateen sattuessa läheisessä ladossa.

Lue lisää hankkeen Internet-sivuilta:

Lisätietoja:

  • Suunnittelija Merja Mäensivu, puh. 0295 027 879, merja.maensivu(at)ely-keskus.fi

   


Alueellista tietoa