Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Asikkalassa puhdistetaan entisen huoltoaseman öljyistä maaperää (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Asikkalassa osoitteessa Padasjoentie 58 sijaitsevan kiinteistön öljyllä ja bensiinillä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Puhdistamisesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy öljysuojarahaston rahoituksella. Työ alkaa syyskuussa.  

Kiinteistöllä on ollut polttoaineiden jakeluasema vuodesta 1966 vuoteen 1993. Nykyisin kiinteistöllä toimii ravintola Highway Hill Saloon. Piha-alueen maaperä on polttoaineen varastoinnin ja jakelun seurauksena pilaantunut voimakkaasti öljyllä ja bensiinillä. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 220 kuutiometriä. Se pitää puhdistaa, ettei öljy pääse leviämään eikä pilaantuminen rajoita kiinteistön ja maa-aineksen käyttöä. Kiinteistö sijaitsee Aurinkovuoren pohjavesialueella, mutta tutkimusten mukaan alueen pohjavesi ei ole pilaantunut.  

Pilaantunut maaperä puhdistetaan paikan päällä biologisesti syöttämällä maaperään happea, ravinteita ja kosteutta öljyn ja bensiinin mikrobiologisen hajoamisen tehostamiseksi. Käsittely kestää yhdestä kahteen vuotta. Ellei maaperä ole tässä ajassa riittävästi puhdistunut, kaivetaan loput pilaantuneet maat pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on käsiteltävä ja kaivettava niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Maaperän biologista käsittelyä ja vaikutuksia pohjaveteen tulee seurata. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173   

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset -sivu       


Alueellista tietoa