Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Bioenergi

Med bioenergi avses energi som fås ur biobränsle. I Finland produceras biobränsle av biomassa som växer i våra skogar och på våra åkrar och myrmarker, samt av organiskt avfall från samhället, lantbruket och industrin. Bioenergi kan utnyttjas i många olika former. Biomassan kan förädlas till förutom fast bränsle även till gasformiga och flytande bränslen.

Bekanta dig med som utnyttjar bioenergi

Bekanta dig med de tillstånd och förfaranden som rör produktionsanläggningar för flytande biobränsle

metsämaisema

Uppdaterad: 23.05.2023