Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Handboken ger information om tillståndsförfaranden för energiprojekt

Det har utarbetats en handbok för förfaranden kring produktion av förnybar energi. Anvisningarna gäller såväl byggande eller ändring av stora energiproduktionsanläggningar som privata projekt i liten skala. Med handboken som stöd kan man på egen hand göra sig förtrogen med de tillstånd och anmälningar som behövs.

Handboken har sammanställts i en myndighetssamarbetsgrupp som består av kontaktpunktsmyndigheten samt de behöriga myndigheterna och Kommunförbundet. Handboken uppdateras allteftersom lagstiftningen eller anvisningarna ändras.

Tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi - Handbok för sökande (pdf)

 

Menettelykäsikirjan kansikuva

Uppdaterad: 23.05.2023