Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Vindkraft

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till el med hjälp av de roterande bladen i vindturbinen. Vindkraftverk byggs ofta i grupper, s.k. vindkraftsparker, som är belägna antingen på öppet hav eller på land. En vindkraftspark som byggs på land består vanligtvis av 6–20 kraftverk, medan de största planerade områdena kan ha över 100 kraftverk. Landbaserade vindkraftsområden finns runt om i landet, men en större koncentration finns nära kusten vid Bottniska viken. Med högre tornhöjd kan man även bygga vindkraft i det skogbevuxna inlandet, där de gynnsammare vindförhållandena ligger på högre höjd än vid kusten.

Vindkraftens andel av den totala elproduktionen i Finland har ökat mycket snabbt under de senaste åren. Trenden är att bygga allt större kraftverk, men vid sidan av dem används också små kraftverk som energilösning för enskilda fastigheter. Vindkraften i industriell storleksklass delas in i stora kraftverk (anläggningarnas totala nominella effekt > 45 MW), medelstora kraftverk (anläggningarnas totala nominella effekt < 45 MW) och små kraftverk (enskilda industriella kraftverk). Små vindkraftverk för hemmabruk behandlas i ett eget underkapitel.

Bekanta dig med de tillstånd och administrativa förfaranden som rör land- och havsbaserad vindkraft:

Tillståndsmyndigheterna bör inom två år behandla de tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som krävs för vindkraftsprojektets byggande, anslutning till nätet och drift, eller inom ett år om det är fråga om ett kraftverk med en elproduktionskapacitet på mindre än 150 kW, eller ett uppdateringsprojekt för en anläggning.

På frågor som rör vindkraft svarar även Vindkraftsrådgivningen (NTM-centralen).

Kontaktuppgifter:

Vindkraftsrådgivningens webbsida (miljö.fi)

Telefon: 0295 023 044

E-post: [email protected]

Uppdaterad: 13.06.2024